Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.
Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten.

Lees verder

Wat is homeopathie?

Homeopathie is een geneeswijze die het natuurlijke afweersysteem van het lichaam stimuleert. Met afweer wordt niet alleen het lichamelijke afweersysteem bedoeld dat wij allen kennen, maar ook het vermogen om met stress en emoties om te gaan. Om dit doel te bereiken wordt gebruik gemaakt van een homeopathisch geneesmiddel. De methode is wetenschappelijk onderbouwd, is toepasbaar bij mens en dier en is veilig in de handen van een deskundig homeopathisch behandelaar.
Het homeopathisch geneesmiddel is te zien als een natuurlijke prikkel die uw systeem weer in balans brengt. De homeopathisch behandelaar neemt de tijd om u goed te leren kennen. Het is namelijk essentieel voor de behandeling dat het geneesmiddel goed bij uw klachten past en bij hoe uw klachten zich voordoen. Bovendien is het belangrijk dat het past bij wie u bent als mens en bij hoe uw leven zich heeft ontwikkeld. Daardoor kan het zijn dat patiënten die dezelfde ziekte hebben, behandeld worden met verschillende homeopathische geneesmiddelen.

Bijzonder aan de homeopathie is de keus van het ‘passend middel’. Deze vindt plaats volgens het principe van gelijksoortigheid, ook wel similia-principe genoemd.

Lees verder

Wat kan homeopathie voor mij doen?

In principe lenen alle natuurlijke ziekten bij mens en dier van jong tot oud zich voor een homeopathische behandeling of ondersteuning. Het succes van de behandeling hangt af van een aantal punten, waarvan uw vitaliteit en de duidelijkheid van uw symptoombeeld (alle verschijnselen samen) de belangrijkste zijn. In dit korte bestek is het onmogelijk per ziekte de mogelijkheden aan te geven, maar u kunt met hieronder genoemde richtlijnen zelf een idee krijgen wat in uw geval de mogelijkheden van behandeling zijn. Het best is met een homeopathisch behandelaar te overleggen over uw situatie.

Een paar richtlijnen:

Lees verder

Met welke klachten kunt u terecht?

Omdat homeopathie het zelfherstel activeert, zowel op lichamelijk, als geestelijk vlak zijn de mogelijkheden velerlei. Hieronder worden een aantal mogelijkheden genoemd.
Acute klachten – Chronische klachten – Psychische aandoeningen – Terugkomende klachten
SOLK – Pijnklachten.

Lees verder

Arts-homeopathie, homeopathisch therapeut

Een arts-homeopathie heeft eerst de universitaire opleiding tot arts gevolgd, en heeft zodoende een gedegen kennis van gezondheid en ziekte. Veel homeopathische artsen hebben als huisarts gewerkt. Na hun universitaire opleiding hebben zij een uitgebreide opleiding in de homeopathie genoten. Jaarlijks volgen zij nascholingen, zowel op het gebied van de homeopathie als regulier-medisch. Tijdens het consult zal de homeopathisch arts zowel een homeopathische als reguliere diagnose stellen, eventueel wordt lichamelijk onderzoek gedaan en aanvullend laboratorium onderzoek geadviseerd.

Een homeopathisch therapeut heeft een gedegen opleiding in de homeopathie gevolgd. Ook hebben zij onderricht gehad in het functioneren van het menselijk lichaam en ziekteleer. Jaarlijks scholen zij bij op het gebied van de homeopathie. (NVKH, NOKH)

Een drogist verkoopt ook vaak homeopathische geneesmiddelen. Deze heeft in de meeste gevallen slechts een beperkte kennis van de homeopathie en is minder deskundig op medische vlak. Voor homeopathische behandeling is het beter een homeopathisch arts of een homeopathisch therapeut te raadplegen; de drogist kan u adviseren over zelfzorgmiddelen bij eenvoudige medische zaken.

Andere homeopathische behandelaars:

Lees verder

Hoe verloopt het eerste consult?

Om een goed beeld van uw klachten en uw persoon te krijgen is een uitgebreid eerste consult nodig. De behandelaar moet over voldoende informatie beschikken om het meest passend middel te bepalen (zie Wat is homeopathie). Dat werkt het best als er voldoende tijd en ruimte is om u in alle rust persoonlijke aandacht te geven. Voel u vrij alles te vertellen wat er speelt, ook al zijn dit soms zaken die er in uw ogen niet zo toe doen of punten die u moeilijk vindt te vertellen.

Lees verder

Wat houdt het homeopathische vraaggesprek in?

Vragen over uw klachten
Uw klachten worden uitgebreid in kaart gebracht. Behalve naar de precieze aard van de klacht wordt o.a. gekeken naar factoren die de klacht verergeren dan wel verbeteren, bijvoorbeeld of de klacht erger wordt van warmte of juist van kou. Ook eventuele afwisseling met andere klachten komt aan de orde. Waardoor of wanneer is het ooit begonnen? Was u voor die tijd helemaal gezond? Wat gaat er in u om als de klachten daar zijn? Hoe bepalen ze uw leven?

De behandelaar bespreekt eerst uw klachten met u. Daarna zal het gesprek zich wat breder richten op uw persoon als geheel.

Lees verder

Diagnose en behandelplan

Op grond van het uitgebreide vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek schat de behandelaar in wat de beste aanpak is. Hierbij komen punten aan de orde als:

 • Is er al voldoende reguliere diagnostiek gedaan? Dat wil zeggen, onderzoek door huisarts of specialist naar de oorzaak van uw klachten (reguliere diagnose).
 • Lenen de klachten zich voor een homeopathische behandeling?
  Komen andere maatregelen/therapieën meer in aanmerking als behandeling?
  Zijn er blokkades die een homeopathische behandeling in de weg staan?
  Is het homeopathisch beeld voldoende duidelijk of is er aanvullende informatie nodig?
 • Lees verder

Hoe verloopt het vervolgconsult

Het doel van het vervolgconsult is na te gaan in hoeverre er tekenen van herstel zijn na het begin van de therapie. Bij chronische klachten wordt de patiënt meestal gevraagd na 6-8 weken terug te komen, dus na enige tijd gebruik van het middel.

Lees verder

Conclusie en vervolgbeleid

Na het in kaart brengen van bovengenoemde reacties en veranderingen moeten conclusies worden getrokken. Is het gekozen middel juist? Ja, dan gaan we zo door of stellen de dosering wat bij. Is het verloop ongunstig of gebeurt er niets, dan is middel niet juist en zal de behandelaar het eerste vraaggesprek opnieuw doornemen om een nieuw middel te kiezen.

Lees verder

Hoe lang gaat behandeling duren?

Wanneer direct het juiste middel wordt voorgeschreven kan de verbetering heel vlot en eenvoudig zijn. De patiënt komt met stralende blik terug, “het gaat geweldig”. In zo’n geval is begeleiding aan de hand van vervolgconsulten beperkt nodig. Echter soms lukt het met veel moeite een eerste voorschrift te doen. Als na 6-8 weken er geen reactie is, wordt een ander middel overwogen. Het kan zijn dat er meerdere consulten nodig zijn om vooruitgang te boeken.

Lees verder

Homeopathische geneesmiddelen

Een homeopathisch geneesmiddel is, zoals eerder uitgelegd, gericht op zelfherstel en niet op correctie. Dit houdt in dat homeopathische geneesmiddelen vaak voor een bepaalde periode worden gebruikt om dit zelfherstel op gang te brengen. Reguliere medicijnen worden bij chronische klachten, ook chronisch toegepast. Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig en mild in hun werking.

Lees verder

Wat is een homeopathisch geneesmiddel

Een homeopathisch geneesmiddel is een volgens de richtlijnen van de homeopathie bereid geneesmiddel. We spreken van gepotentieerde geneesmiddelen. Een potentie is een bereiding waarbij een middel stapje voor stapje steeds wordt verdund in een bepaalde verhouding, bijvoorbeeld 1 op 10 (D-potenties) of 1 op 100 (C- of K-potenties). Bij LM-potenties is sprake van een verdunningsgraad van 1 op 50.000 per potentiestap. Naast het verdunnen met alcohol/water wordt er krachtig geschud, 10 tot 100 schudslagen.

Lees verder

Enkelvoudige homeopathisch geneesmiddel of complexmiddel

Als een middel één gepotentieerde substantie bevat, dan spreken we over een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel. Hieraan geven de homeopathische behandelaars meestal de voorkeur, vanwege de eenduidige werking. Fabrikanten stellen vaak eigen complex middelen samen. Zij combineren verschillende gepotentieerde stoffen tot één homeopathisch complex. Deze middelen zijn dan vaak op een specifieke klacht, of orgaanfunctie gericht. Meestal gaat het hier om zelfzorgmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek of drogist.
Bijvoorbeeld: Een homeopathisch complexmiddel, voor verkoudheid, kan bevatten: Belladonna D6, Aconitum D4 en Ferrum phosphoricum D12.

Lees verder

Waar te krijgen?

Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen kunnen via de eigen apotheek worden geleverd.
Niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen worden op recept geleverd via een homeopathische bereidingsapotheek.
Zelfzorgmiddelen, vaak samengestelde (complex) homeopathische geneesmiddelen, kunnen zonder recept door apotheek of drogist worden geleverd. Ook bestellen via internet is mogelijk. Deze middelen worden ook wel OTC-middelen genoemd, een afkorting van “Over The Counter”.

Lees verder

Wat kunt u zelf en wat dient u niet zelf te behandelen, grenzen.

Het is goed mogelijk thuis of op reis zelf homeopathie te gebruiken voor eenvoudige aandoeningen.

Dan is het eerst verstandig eens te kijken wat een reguliere huisarts in uw geval zou adviseren, kijk op www.thuisarts.nl voor goede informatie over de aandoening.

Wilt u homeopathische zelfzorg toepassen?

Hieronder staat een aantal richtlijnen, die aangeven of homeopathische medicatie door u zelf zonder bezwaar toegepast kan worden.

 • Ernstige acute klachten en klachten die langer dan weken aanhouden, moet u zeker nietzelf proberen te behandelen. Ga in zulke gevallen altijd naar een arts.
 • Lees verder

Homeopathische zelfzorg

Bezit ik de kennis en inzicht in de homeopathie om zelf een middel te kiezen en juist in te nemen? Het zelf kiezen van een homeopathische geneesmiddel is moeilijker geworden doordat de overheid besloten heeft om niet meer toe te staan op de verpakking te zetten waar het middel voor dient.
Er bestaan goede boeken en cursussen die u kunnen leren verantwoord uzelf of familieleden te behandelen voor eenvoudige klachten.

Bijvoorbeeld het gratis boekje van de KVHN, de homeopathiewijzer

Als u dat leuk vindt, verdiept u zich erin, maar houdt ook hier uw grenzen in het oog.


Bijvoorbeeld de gratis te downloaden homeopathiewijzer-app


Op de website van de Vereniging Homeopathie kunt u ook informatie vinden over cursussen en lezingen voor patiënten.

Lees verder

Inname en dosering

De dosering van een homeopathisch geneesmiddel hangt af van de potentie van het geneesmiddel en van de conditie van de patiënt. Hoe en hoe vaak u het middel moet innemen, kan dus verschillen en dus anders zijn dan hier wordt vermeld.

Lees verder

Reacties op het middel

Na inname van het middel kan de patiënt reacties vertonen. Het is goed te beseffen dat dit geen bijwerkingen zijn zoals bij reguliere medicijnen. Dit zijn meestal tekenen van herstel. Zie hiervoor de tekst onder vervolgconsult. Meestal duren deze reacties kort, enkele uren tot dagen. Overleg met uw homeopathisch behandelaar wanneer u zich hierover zorgen maakt.

Lees verder

Hoe vind ik een homeopathisch behandelaar?

Een arts-homeopathie heeft eerst de universitaire opleiding tot arts gevolgd, en heeft zodoende een gedegen kennis van gezondheid en ziekte. Veel homeopathische artsen hebben als huisarts gewerkt. Na hun universitaire opleiding hebben zij een uitgebreide opleiding in de homeopathie genoten. Jaarlijks volgen zij nascholingen, zowel op het gebied van de homeopathie als regulier-medisch. Tijdens het consult zal de homeopathisch arts zowel een homeopathische als reguliere diagnose stellen, eventueel wordt lichamelijk onderzoek gedaan en aanvullend laboratorium onderzoek geadviseerd.
Een homeopathisch therapeut heeft een gedegen opleiding in de homeopathie gevolgd. Ook hebben zij onderricht gehad in het functioneren van het menselijk lichaam en ziekteleer. Jaarlijks scholen zij bij op het gebied van de homeopathie. (NVKH, NOKH)
AVIG website

NVKH website

Lees verder

Duurzaamheid

Homeopathie streeft net als andere vormen van Integrale Geneeskunde naar een duurzame geneeskunde. Het zelfherstellend vermogen staat hierbij centraal en de homeopathie activeert met een minimale prikkel het zelfherstel. Duurzamer kan bijna niet.

Lees verder