Wegwijzer, links van organisaties

Wij willen u graag door middel van deze lijst een inkijk geven in de wereld van de homeopathie, nationaal als internationaal. Wij maken geen aanspraak op volledigheid van deze lijst en kunnen ook geen verantwoordelijkheid nemen voor de inhoud van de genoemde websites. Mist u websites, komt u verkeerde links tegen of heeft u waardevolle aanvullende informatie, mail die dan aan de redactie.

Beroepsorganisaties van homeopathische behandelaars

AVIG Beeldmerk Compleet 2017 01

Vakgroep Homeopathie AVIG 
De homeopathische artsen zijn verenigd binnen de vakgroep homeopathie van de AVIG. Binnen deze vakgroep wordt gewerkt aan kwaliteitsbewaking, ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de homeopathie. Homeopathisch artsen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de AVIG, zoals opleiding, nascholing en praktijkvoering, zijn registerlid van de AVIG. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Tevens is er een klachtenregeling en tuchtprocedure.

cropped cropped NVKH logo groot

Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH) is de beroepsvereniging van homeopathisch werkende therapeuten.
Aan het lidmaatschap worden eisen gesteld van opleiding, nascholing en praktijkvoering.
Het doel van NVKH is het bevorderen van de klassieke homeopathie en toezicht houden op kwaliteit van haar leden. Ook is er een beroepsregister waarin alle geregistreerde leden zijn opgenomen. Consulten bij registerleden worden door de meeste zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed.

logo
De Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH) Is een beroepsorganisatie van klassiek homeopaten. De NOKH ziet de homeopathie als een hoofdstroming binnen de alternatieve zorg. Homeopathie biedt een alternatief voor de reguliere behandelingen. De NOKH-homeopaten voldoen aan de kwaliteitscriteria die het Ministerie van VWS heeft laten ontwikkelen.
Vereniging Verloskunde Homeopathie VVH

Verloskunde

Vereniging Verloskunde & Homeopathie (VV&H)
Organisatie van verloskundigen die homeopathische begeleiding geven rond zwangerschap en bevalling.

logo vcwd

Diergeneeskunde

De homeopathisch werkende dierenartsen zijn vertegenwoordigd in de Vereniging Complementair werkende Dierenartsen (The natural way), een zelfstandige vereniging. Naast dierenartsen die homeopathie toepassen, vertegenwoordigt deze vereniging ook dierenartsen die andere complementaire geneeswijzen toepassen zoals kruidengeneeskunde (Westerse en Chinese kruiden), bioresonantie en manuele technieken, zoals chiropractie en osteopathie.
Ze zijn te vinden onder www.holistischedierenartsen.nl

 

logo bkhd1
De Beroepsvereniging Klassiek Homeopaten voor Dieren (BKHD) is een beroepsvereniging waar professionele homeopaten voor dieren zijn geregistreerd. De leden werken volgens gekwalificeerde richtlijnen. Consulten van bij de BKHD geregistreerde therapeuten worden (gedeeltelijk) vergoed door Proteq.

Beroepsorganisaties van complementaire behandelaars (o.a. homeopathie)

AVIG Beeldmerk Compleet 2017 01
Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde (AVIG) is opgericht in 2011.
Het doel van de AVIG is de bevordering van de integrale geneeskunde, kortweg komt dat neer op het streven naar de “best of both worlds”, het bundelen van algemeen medische principes met alle onderbouwde vormen van complementaire en reguliere behandelwijzen. Tot de complementaire behandelwijzen behoort ook de homeopathie.
De meeste homeopathische artsen die tot 2011 lid waren van de Artsenvereniging voor homeopathie(VHAN), zijn tot deze nieuwe organisatie toegetreden.
Huidige vakgroepen zijn: homeopathie, natuurgeneeskunde, neuraaltherapie en acupunctuur.
Leden ontvangen het TIG, “Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde
De AVIG telt ongeveer 400 leden, zowel artsen als tandartsen.
NWP logo

NWP (Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals)
Als multidisciplinaire beroepsvereniging vertegenwoordigt de NWP een breed spectrum van zorgprofessionals in de complementaire geneeskunde. Daaronder valt ook homeopathie. Veel leden hebben hiervoor een erkende beroepsopleiding op hbo-niveau afgerond. Zij zijn ofwel gespecialiseerd in deze geneeswijze of bieden deze aan in combinatie met andere therapieën. Door toelating tot het NWP-lidmaatschap aan strenge voorwaarden te verbinden, borgt de vereniging kwaliteit en betrouwbaarheid. Belangrijke speerpunten zijn professionalisering van de complementaire branche en verbinding met de reguliere zorg.

Vbag Logo 2021
VBAG (Beroepsvereniging en platform voor integratieve gezondheidszorg)
De VBAG is een beroepsvereniging van therapeuten welke één of meerdere vormen van de integrale geneeskunde beoefenen, zo ook de homeopathie.
LVNT

De LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) LVNT
De LVNT (Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten) is een beroepsorganisatie voor therapeuten met verschillende therapievormen, waaronder klassieke homeopaten. Alle aangesloten therapeuten hebben een opleiding gevolgd die is geaccrediteerd door SNRO of CPION en hebben een uitgebreide toelatingsprocedure doorlopen voordat ze als lid zijn toegelaten. 

nvbt

Tandheelkunde

Nederlandse Vereniging tot bevordering van Bio-energetische Tandheelkunde (NVBT)
De bio energetische-tandartsen maken behalve van homeopathie ook gebruik van andere additieve behandelmethoden zoals neuraaltherapie, (elektro-) acupunctuur en is er aandacht voor het biologisch goed verdragen van tandheelkundige materialen.
Een deel van deze tandartsen is ook lid van de AVIG.

BCND Logo 23 e1697980912379

Beroepsvereniging van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren (BCND)
Opgericht in juni 2023 en zet zich sindsdien in voor verspreiding van kennis en activiteit op het gebied van Complementaire en Natuurlijke geneeswijzen voor Dieren. We verbinden klanten met diertherapeuten en verbinden diertherapeuten met elkaar. De BCND vormt een netwerk van kennis en activiteit rondom natuurlijke gezondheidszorg voor dieren.

Klachtenorganisaties van behandelaars

logo scag e1715767708152
S.C.A.G. (De Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG)
Geschilleninstantie voor de complementaire en alternatieve zorg voor het behandelen van  klachten omtrent handelen van therapeuten en andere alternatieve behandelaars. Deze instantie kan een bindend oordeel uitspreken en een schadevergoeding toewijzen.
Men dient zich evenwel  eerst tot de desbetreffende beroepsvereniging en klachtenfunctionaris te wenden teneinde langs deze weg naar een aanvaardbare oplossing van de klacht te streven.

Voor klachten zie:“Klachten over een homeopathische behandeling”

CIG logo

Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde SGCIG
De Stichting Geschilleninstantie Complementaire/Integrale Geneeskunde beoordeelt geschillen van klagers over zorgaanbieders van de bij haar aangesloten beroepsverenigingen:

• Artsen Voor Integrale Geneeskunde (AVIG)
• Nederlandse Artsen Acupunctuur Vereniging (NAAV)
• Wetenschappelijke Artsenvereniging Voor Acupunctuur Nederland (WAVAN).

De SGCIG is door de minister van VWS erkend conform artikel 18 lid 2 van de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (kenmerk EGi 23373.2 d.d. 7 februari 2017).

Algemene organisaties ter bevordering van homeopathie

VHAN Logo

De Stichting VHAN

De stichting VHAN is een goede-doelen- stichting met ANBI status die wetenschappelijk onderzoek naar de werking van homeopathie bevordert en de resultaten ervan onder de aandacht brengt.

logo transparant 0d42e1e1

Homeopathie Stichting
De homeopathie Stichting verzorgt in Nederland het homeopathisch onderwijs voor artsen. Er is een 3 jarige basisopleiding (PACH) die artsen opleidt tot “Arts voor homeopathie”. Momenteel wordt de PACH samen met de VSU, zusterorganisatie in Vlaanderen, verzorgd. Tevens geeft de stichting nascholingen, welke zijn geaccrediteerd door AVIG en NVKH

Vereniging Homeopathie logo blauw e1696434707531 1

Koninklijke Vereniging ter Bevordering der Homeopathie in Nederland (KVHN) ook wel “Vereniging Homeopathie”
Een onafhankelijke consumenten-belangen-organisatie die open staat voor een ieder die belangstelling heeft voor de homeopathie en die deze geneeswijze wil ondersteunen. Het streven is de homeopathie een volwaardig onderdeel te laten zijn van de huidige gezondheidszorg. De vereniging geeft informatie over homeopathie aan een breed publiek, investeert in wetenschappelijk onderzoek in de homeopathie en treedt in overleg met overheid en verzekeraars. Zij geeft het tijdschrift “Homeopathie Magazine“ (HM) uit.

samenvoorhomeopathie
Samen voor Homeopathie is een platform van alle organisaties die de homeopathie een warm hart toedragen. Doel van dit platform is om als één coherent veld de krachten voor homeopathie te bundelen.
Logo HZG horiz1
Homeopaten zonder Grenzen is een internationale organisatie met afdelingen over de hele wereld, opgericht in 1984 in Frankrijk. De Nederlandse afdeling is een stichting (HZG), die eraan wil bijdragen de gezondheidszorg binnen het bereik van zoveel mogelijk mensen te laten komen. Er worden artsen, therapeuten, verpleegkundigen en “community health workers” opgeleid in landen waar gezondheidszorg schaars is. Er wordt met de lokale gezondheidszorg samengewerkt.

Algemene organisaties ter bevordering van integrale geneeswijzen

uil gevuld
Welke vorm van gezondheidszorg helpt bij welke aandoening? Wijzer Naar Gezondheid zet de reguliere behandeling van aandoeningen naast de bewezen werkzame complementaire behandelingen. Vanuit Wijzer Naar Gezondheid worden ook een nieuwsbrief en een tijdschrift uitgegeven, waarin wetenschappelijk gefundeerde informatie wordt besproken over de werking en werkzaamheid van integrale en complementaire behandelwijzen.

Platform Integrale Gezondheidszorg (Platform-IG) 
De Platform-IG is een samengaan van patiëntenorganisaties die affiniteit hebben met integrale zorg. Het platform beoogt een algehele erkenning van de complementaire en integrale geneeswijzen in Nederland. Zij werkt daartoe samen met andere partijen in dit veld, waaronder artsen en onderzoekers. Het wil de schakel zijn tussen patiëntenorganisaties, hulpverleners en onderzoekers om tot een gezamenlijk erkenning van de integralezorg in Nederland te komen. Een belangrijk punt is de bevordering van de keuzevrijheid van de patiënt ten aanzien van reguliere en integrale zorg. Een van de activiteiten is een website, www.wijzernaargezondheid.nl, waarop alle informatie te vinden is over de belangrijkste vormen van geneeskunde, zowel voor mensen die op zoek zijn naar hulp bij hun klachten als voor professionals. Tevens wordt een interessante nieuwsbrief uitgegeven.

Tuinen

Hortus Alkmaar

Hortus Alkmaar
De Hortus Alkmaar is de voormalige productietuin van VSM geneesmiddelen en nu doorgestart als onafhankelijke organisatie. Deze botanische tuin is gespecialiseerd in geneeskrachtige planten.

Tijdschriften

TIG header
TIG- Tijdschrift integrale geneeskunde (NL)
Nederlands tijdschrift Integrale geneeskunde, waarin ook publicaties over homeopathie verschijnen.
VSU logo 2019 sun2 2048x410 1

Homeopathisch Bekeken  (Bel)
Online Nederlandstalig tijdschrift voor breed publiek over homeopathie. Uitgegeven door het aan de VSU (Vlaamse Studievereniging Unitaire Homeopathie) gelieerde BNHI (Belgische Nederlands Informatiecentrum voor Homeopathie).

Vereniging Homeopathie logo blauw e1696434707531

HM Homeopathie Magazine (NL)
Nederlandstalig algemeen tijdschrift over homeopathie voor een breed publiek uitgegeven door de Vereniging Homeopathie. De leden van de vereniging krijgen dit tijdschrift gratis.

2560px Thieme Haug Verlag.svg

Allgemeine Homöopathische Zeitung (Ger)
Tijdschrift van de Deutscher Zentralverein homöopathischer Ärzte, tweemaandelijks uitgegeven door Thieme

International Journal of High Dilution Research  (Int)
Een peer-reviewed, vrij toegankelijk online tijdschrift gespecialiseerd in het multidisciplinaire veld van het onderzoek naar hoge verdunningen. Uitgegeven door GIRI.
Zie overzicht archief 

2009 Thieme RGB

Homeopathic Links  (Int)
Tijdschrift met als doel de verschillende homeopathische scholen, opvattingen en filosofieën wereldwijd met elkaar te verbinden. Uitgegeven door Thieme Verlag. Verschijnt per kwartaal.

Interhomeopathy Interhomeopathy international homeopathic internet journal

Interhomeopathy.org  (Int)
International homeopathic internet journal; Dit tijdschrift heeft bestaan van 2006-2016. Oude nummers zijn gratis online te raadplegen. Uitgave Narayana Verlag.

cover big

Homeopathy  (GB)
Het tijdschrift van de Faculty of Homeopathy in Londen; een peer-reviewed wetenschappelijk tijdschrift over de homeopathie, verschijnt per kwartaal.

Narayana Verlag

Spectrum of homeopathy  (Int)
Thema tijdschrift waarbij elke uitgave een thema uit de praktijk behandelt. Het doel is klinische praktijk, compacte, veelal nieuwe materia medica en verschillende methodes (scholen) samen te brengen.

Overzicht van de uitgaven Spectrum of homeopathy

Homéopathe International  (Int)
Online boeken, artikelen en tijdschriften. Als een organisatie zonder winstoogmerk wordt HI ondersteund door donaties en de mogelijkheid lid te worden.

History of Homoeopathy Biographies Presented by Sylvain Cazalet

homeoint.org  (Int)
Een website over geschiedenis van de homeopathie, bevat vele biografieën van homeopathische kopstukken.

Boekhandels

merlijnboekhandel logo 1

Merlijn boekhandel  (NL)
Nederlandse boekhandel met breed assortiment homeopathie.

logo

Narayana Verlag  (Ger)
Online boekhandel en uitgeverij homeopathie, gevestigd in Duitsland

Homeopathie online vakinformatie

Provings.com  (Int)

Provings.com is een database met de gegevens van alle moderne geneesmiddelproeven. Deze informatie is tot stand gekomen door de samenwerking van verschillende homeopathische groepen: de groepen rond Jeremy Sherr, Frederik Schroyens, Frans Vermeulen, de ECH provingsubcommissie en Archibel, de makers van Radaropus.

Provings Info (Ger)

Deze database bevat momenteel 7745 enkelvoudige homeopathische geneesmiddelen systematisch geordend, 5211 toegangen tot geneesmiddelproeven met gegevens over de precieze bron van het middel. De database wordt nog steeds verder uitgebreid.

Homeopathic remedies an illustrated guide  (Fr)

Een geïllustreerde gids van een aantal homeopathische plantaardige geneesmiddelen.

Qjure (NL)

Qjure is een initiatief van Jan Scholten. Het is een homeopathische encyclopedie waar iedereen geneesmiddelbeelden kan opzoeken en een idee krijgt wat het geneesmiddel is en wat het kan doen voor de gezondheid. Hieraan bestaat toenemend behoefte daar de laatste decennia veel nieuwe geneesmiddelen zijn geïntroduceerd in de homeopathie waarvan de beelden niet toegankelijk zijn voor het publiek.

Archibel Homeopathic Software  (Be)

Vervaardigt software voor homeopathische behandelaars

Radar Opus   (Be)

Repertorium, Materia Medica, patiëntendossiers en een ingebouwde webbrowser alles gecombineerd in één enkel homeopathisch softwareprogramma.

SHS (India)

Homeopathische software voor repertorisatie en materia medica, met programma’s als MacRepertory en ReferenceWorks.

Complete Dynamics   (NL)

Compleet repertorium, gratis of tegen geringe kosten online, ontwikkeld door Roger van Zandvoort. Downloads van extra modules op basis van abonnement.

Homeopathicvet.org   (Int)

Een research database en kennissite voor homeopathie en gebruik ervan binnen de diergeneeskunde.

Opleidingen Nederland en België

Opleidingen (NL)

onderwijsinstituten voor de verschillende zorgverleners

 •  De Homeopathie Stichting is een onafhankelijk instituut voor artsen en te zien als opvolger van het lesinstituut SHO. De homeopathie Stichting verzorgt een 3-jarige postacademische cursus homeopathie (PACH) voor artsen. Daarnaast organiseert deze stichting nascholingen voor homeopathische artsen.

Opleidingen voor artsen in Vlaanderen:

 • VSU (Vlaamse Studiekring Unitaire Homeopathie)  Opleidingen en nascholingen. De opleiding is in 2020 samengegaan met de Nederlandse opleiding PACH
 • Homeopathisch Centrum Hechtel Een medisch centrum met huisartspraktijk en internationale opleiding binnen de kliniek. Tevens nascholingen. Opgericht door Alfons Geukens.

Onderzoeksinstituten

.Wisshom – Wissenschaftliche Gesellschaft für Homöopathie  (De)

Wetenschappelijk Genootschap voor Homeopathie. Vooraanstaand Duits onderzoeksinstituut met als doel wetenschappelijk, in de brede zin, de homeopathie te bevorderen door onderzoek, documentatie, publicaties, opleiding en congressen.

Homeopathy Research Institute  (GB)

Het HRI is een innovatieve internationale non-profit organisatie opgericht om te voorzien in de vraag naar wetenschappelijk onderzoek naar homeopathie van hoge kwaliteit. De organisatie is opgericht door Dr Alexander Tournier, die werkzaam was als onafhankelijk researcher voor het “Cancer Research UK” en interdisciplinair onderzoek uitvoerde op de grensgebieden van wiskunde, natuurkunde en biologie.

GIRI – Groupe International de Recherche sur L’Infinitésimal   (Int)

Internationale Research Groep naar werking van zeer lage doses en hoge verdunningen. GIRI is in 1986 opgericht en doet multidisciplinair onderzoek. Het is momenteel de het belangrijkste en onafhankelijke internationale organisatie op het gebied van onderzoek naar de hoge verdunningen. Zij geven een gratis peerreviewed tijdschrift uit, het IJHDR.

HomResearch Homöopathie Forschung (Au)

Het doel van deze internationale werkgroep, HomResearch, is het ontwikkelen van verklaringsmodellen voor het werkingsmechanisme van de homeopathie.  Dit gebeurt in interdisciplinair, academisch en wetenschappelijk samenwerkingsverband.

Carstens-Stiftung  (Ger)

Stichting voor de studie van natuurgeneeskunde en homeopathie. In 1982 hebben Prof. Dr. Karl Carstens (President van de Bondsrepubliek Duitsland van 1979 tot 1984) en zijn vrouw Dr. Veronica Carstens de basis gelegd voor de “Karl und Veronica Carstens Stiftung”. Bibliotheek en verschillende uitgebreide databases worden beheerd over onderzoek in homeopathie en CAM.

Skeptical About Skeptics (Int)

Deze website is opgezet door “The Association of Sceptical Investigation.” Dit genootschap heeft ten doel de “ware scepsis” in de wetenschap te bevorderen – gekenmerkt door nieuwsgierigheid en gezonde twijfel.  Dit houdt in dat men met een open mind fenomenen, die nog niet te verklaren zijn, onderzoekt, en dogmatische aannames in twijfel trekt. Zo zou men ook met deze sceptische instelling de beweringen dienen te onderzoeken gedaan door personen, die zichzelf de titel “scepticus” hebben aangemeten.

Zie ook artikel over invloed van de zogenaamde sceptici op de inhoud van Wikipedia:

Farmaceuten en apotheken

ECHAMP – European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products  (EU)
ECHAMP vertegenwoordigt het grootste deel van de producenten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen; ertoe behoren 51 fabrikanten als volledig lid en 9 aangesloten verenigingen van nationale geneesmiddelfabrikanten.

Hahnemann Apotheek, bv  (NL)
Online apotheek voor homeopathie en fytotherapie met mogelijkheid individuele bereidingen te leveren, gevestigd te Heiloo.

VSM Geneesmiddelen bv (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, fytotherapie, onderdeel van Schwabe / DHU groep Duitsland

Biohorma BV  (NL)
Nederlandse geneesmiddelfabrikant, homeopathie, complexhomeopathie, fytotherapie.

Apotheek Denys, Gent  (Be)
Vlaamse bereidingsapotheek gespecialiseerd in homeopathie en fytotherapie.

Heel Belgium  (Be)
Heel Belgium, geneesmiddelenproducent van homeopathie en fytotherapie.

Remedia Homöopathie GmbH  (At)
Oostenrijkse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Helios Homoeopathy Ltd  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Freeman’s Homeopathic Pharmacy  (GB)
Schotse geneesmiddelfabrikant homeopathie

DHU – Deutsche Homöopathie-Union DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Duitse geneesmiddelfabrikant homeopathie

Ainsworths  (GB)
Britse geneesmiddelfabrikant, homeopathie

Europese organisaties

ech fav noborder

European Committee for Homeopathy (ECH) vertegenwoordigt artsen gespecialiseerd in homeopathie in 25 Europese landen. Als een representatieve organisatie stimuleert de ECH de wetenschappelijke ontwikkeling van de homeopathie door artsen en de harmonisatie van professionele standaarden van opleiding en homeopathische praktijk in Europa. Met als doel een hoge kwaliteit van homeopathische zorg voor EU burgers binnen een medische context en integratie van de homeopathie binnen de officiële gezondheidszorg. ( http://homeopathyeurope.org/ )

ecch logo

European Central Counsel of Homeopaths (ECCH)
Is een Europees verband van verschillende beroepsorganisaties van professioneel homeopathische therapeuten. Er zijn momenteel 25 organisaties lid vanuit 23 landen.
Doelstellingen zijn te vergelijken met de ECH maar dan gericht op therapeuten. (link www.homeopathy-ecch.org )

EUROCAM LOGO with slogan

EUROCAM
EUROCAM is een netwerk van Europese CAM– patiëntenorganisaties, CAM-artsen en therapeuten met CAM-opleiding en dierenartsen die CAM toepassen. Het doel van EUROCAM is de bijdrage van CAM aan een gezonder Europa te bevorderen en CAM toepassing in Europa mogelijk te maken.
EUROCAM wil preventieve gezondheidsvoorlichting en ziektepreventie bevorderen en de toegankelijkheid, betaalbaarheid en verkrijgbaarheid van CAM in het algemeen, op een Europees vlak promoten. Er is een samenwerking met het Europees parlement. (link https://cam-europe.eu/ )

Mondiale homeopathische organisaties

liga logo

Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI)
De Liga is de homeopathische internationale medische organisatie opgericht in 1925 te Rotterdam. De LHMI vertegenwoordigt homeopathische artsen uit meer dan 70 landen.
Het doel van de associatie is het ontwikkelen en behouden van de homeopathie.
Er wordt jaarlijks een mondiaal congres gehouden met als doel de wetenschappelijke ontwikkeling en uitwisseling te bevorderen. LMHI

iavh logo

De International Association for Veterinary Homeopathy (IAVH)
De organisatie voor homeopathische dierenartsen wereldwijd, met als doel inzicht te vergroten in de toepassing van homeopathische geneesmiddelen. In het bijzonder zet deze organisatie zich in voor de gezondheid van dieren binnen een breder medisch perspectief en in harmonie met de doelen van ecologische landbouw. De belangrijkste activiteiten zijn het bevorderen van klinisch onderzoek, publicaties en het uitwisselen van ervaringen. (www.iavh.org)

Bibliotheken en databases

Utrecht University Library  (NL)

De homeopathische collectie beheerd door de Stichting VHAN en ondergebracht in de Universiteitsbibliotheek Utrecht. Alle boeken en tijdschriften kunnen in de catalogus gevonden worden met de trefwoorden ‘search homeopathy”. Zie “homeopathische bibliotheek

Homeopathic Database

De LMHI  en FIAMO zijn een nieuwe database gestart over wetenschappelijk bewijs in de homeopathie. De database bevat gepubliceerde homeopathische literatuur over onderzoek binnen “agrohomeopathie” (homeopathie en planten), fundamenteel onderzoek, preklinische onderzoek, klinische RCT’s , observationele klinische studies, onderzoek van klinische cases, systematische klinische overzichten, meta-analyses en veterinair onderzoek.

Database van ECH

over reasearch: Provings, Clinical resaerch en Basic resaerch.

Homöopathische Bibliothek Hamburg (HBH) and Europäische Bibliothek für Homöopathie Köthen(EBH)  (Ger)

Deze homeopathische bibliotheken in Hamburg en Köthen staan onder beheer van de DZVhÄ (Duitse vereniging van homeopathische artsen).

Carstens Stiftung 
Verschillende databases van de Cartsens Stiftung, toegankelijk via gratis login.

 • HomBRex  (De)
  Bevat studies betreffend fundamenteel onderzoek in de homeopathie, zowel op fysisch-chemische experimenten als met biologische modellen.
 • CORE-Hom database (Clinical Outcome REsearch in Homeopathy) (De)
  De databank bevat onderzoeken betreft klinisch homeopathisch onderzoek in brede zin, zoals  RCT’s, Health Service onderzoek, “Outcome studies”.
  In samenwerking met HRI Homeopathy Research Institute).
 • Cam-Quest
  Studies op vlak van CAM en natuurgeneeskunde, vrij toegankelijk via gratis login.

National Center for Homeopathy

De online bibliotheek en bibliografie van het National Center for Homeopathy biedt artikelen over onderzoek naar homeopathie en verwante gebieden.

PubMed

In PubMed zijn > 6900 artikelen opgenomen waarin “homeopath*” voorkomt.
Er is tevens een subset van de Medline database, waarin alleen de artikelen zijn opgenomen die betrekking hebben op complementaire en alternatieve behandelwijzen: CAM on PubMed.

Cochrane

Cochrane Reviews zijn systematische besprekingen van onderzoek op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidspolitiek, internationaal erkend volgens de hoogste normen voor evidence-based gezondheidszorg. De reviews worden online gepubliceerd in de Cochrane Library.
De Cochrane Collaboration is een internationale inzet om een “evidence base” te ontwikkelen voor een brede variëteit van medische behandelingen, zowel biomedisch (conventioneel) als complementair/alternatief (CAM). De elektronische bibliotheek biedt een verzameling van meer dan 4000 gerandomiseerde onderzoeken.

Share This