Ontstaan van de homeopathie, Hahnemann.

De homeopathie als geneesmethode is vastgelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann (1755-1843).
Uit onvrede met de geneeskunde van zijn tijd was hij op zoek naar een vaste basis voor de geneeskunde.

Lees verder

Het similia-principe, de basis van de homeopathie

Uit het Organon (Samuel Hahnemann, Organon der geneeskunde, inleiding).
“Kies, om mild, snel, zeker en duurzaam te genezen , in elk ziektegeval een geneesmiddel dat zelf een soortgelijke aandoening (homoion pathos) kan verwekken, als welke het genezen moet!“

Lees verder

Geneesmiddelproef, geneesmiddelbeeld

Naast het similia-principe rust de homeopathie op nog een andere belangrijke pijler, de geneesmiddelproef op gezonde mensen. Hahnemann stelde dat het slechts mogelijk was de geneeskrachtige werking van een geneesmiddel te leren kennen door zulk een experiment. Hij was daarmee een van de eersten die op deze manier systematisch klinisch geneesmiddelonderzoek propageerde.

Lees verder

Geneesmiddelenkeus en potentiekeus

De keus van het geneesmiddel door de behandelaar wordt gedaan door het uitgebreide verhaal van de patiënt te analyseren en te leggen naast de geneesmiddelbeschrijvingen van de bekende homeopathische geneesmiddelen

Lees verder
Share This