Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.

Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten.

Klachten homeopathisch artsen AVIG

Wanneer het niet lukt om samen met uw homeopathisch arts een oplossing te vinden voor een gerezen conflict, dan kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG. Deze klacht moet u eerst melden bij het secretariaat van de AVIG. Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden. Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande  van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking.
Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen naar de interne tuchtcommissie van de AVIG of de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Als deze afhandeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde). Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.                                    

Klachten homeopathisch therapeuten

Voor klachten over therapeuten bestaat een hierop gelijkende regeling. U dient eerst contact op te nemen met de beroepsvereniging waar de desbetreffende therapeut bij is aangesloten. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u niet tot een tevredenstemmende oplossing dan kan men een klachtenprocedure starten bij de Geschilleninstantie van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)
Op de website van het SCAG kunt zien of de beroepsvereniging van de door u geraadpleegde therapeut bij deze organisatie is aangesloten.

Therapeuten zijn meestal niet BIG-geregistreerd; dan is er (nog) geen mogelijkheid bij het medisch tuchtcollege uw beklag te doen.

Share This