Redactie en medewerkers website Homeopathie.nl:

René van der Reijden
Arts homeopathie te Ede; consultatieve praktijk integrale geneeskunde, lid AVIG vakgroep homeopathie,

Lees verder

volgde de opleiding geneeskunde VU Amsterdam, behaalde in 1977 het artsdiploma. Tijdens de studie was hij reeds geïnteresseerd in de homeopathie door het volgen van colleges homeopathie Dr A van ’t Riet. Huisartsopleiding 1978-1980. Opleiding homeopathie 1980-1981 Medisch Centrum Homeopathie en Acupunctuur te Nijmegen alwaar geïnspireerd door A Vrijlandt. Medeoprichter SHO en later van 1980 tot 1998 docent en onderwijs coördinator SHO en docent; vanwege verdienste voor het homeopathisch onderwijs in 1990 de Arij Vrijlandt prijs.

Roel Kipp,
geb. 26-12-1948, gepensioneerd arts voor homeopathie en natuurgeneeskunde,  

Lees verder

volgde de opleiding geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en behaalde het artsdiploma in januari 1975. Al tijdens de universitaire studie had hij interesse in de homeopathie en werd de inleidende homeopathie A cursus van de Vereniging van homeopathische Artsen gevolgd. Huisartsopleiding in 1975-1976 aan de RU Utrecht. Na een jaar van waarnemen in diverse huisartspraktijken volgde in 1977-1978 de opleiding homeopathie in het Medisch Centrum Homeopathie en Acupunctuur te Nijmegen. Na bestudering van de Kneipptherapie in 1979 in Duitsland vestigde hij zich in 1980 in Apeldoorn als consultatief arts voor homeopathie en natuurgeneeskunde. Tot aan zijn pensionering in 2014 actief in diverse commissies bij de beroepsverenigingen waarbij hij was aangesloten (ABNG, VHAN,AVIG) . Na zijn pensionering werkzaam als vertrouwensarts/klachtenfunctionaris bij de AVIG.

Ton Nicolai
Arts homeopathie te Rotterdam; consultatieve praktijk integrale geneeskunde,
 
lid AVIG vakgroep homeopathie, 

Lees verder

volgde de opleiding geneeskunde RU Leiden, behaalde in 1972 het artsdiploma. Tijdens zijn werk als huisarts raakte hij geïnteresseerd in diverse complementaire geneeswijzen en koos uiteindelijk voor homeopathie. Sinds 1983 een consultatieve praktijk. Hij was bestuurder van internationale verenigingen van homeopathische artsen en is momenteel coördinator van EUROCAM, een samenwerkingsverband van Europese koepelorganisaties van artsen, dierenartsen, therapeuten en patiënten in de complementaire geneeskunde. In Nederland is hij voorzitter van de Stichting VHAN. Hij werd onderscheiden als ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn internationale werk.

Frans Kusse
Frans Kusse (1952) is arts, redacteur en coördinator opleiding en nascholing van de Homeopathie Stichting, het opleidingsinstituut in Nederland voor artsen.

Martin Dicke, apotheker 
Werkzaam als apotheker bij de Hahnemann apotheek sinds april 2000. 

Lees verder

Farmacie gestudeerd in Utrecht en na een aantal jaren scheikunde les gegeven te hebben toch gekozen voor het apothekersvak. Begonnen bij VSM Geneesmiddelen in 1977 en na 22 jaar een eigen adviesbureau begonnen om vervolgens de Hahnemann apotheek te starten vanwege de te beperkte beschikbaarheid van de homeopathische geneesmiddelen. Zijn visie op de gezondheidszorg heeft hij vastgelegd in het boekje Helende wegwijzers van 2010. Schreef in 2015 het boek Homeopathica samen met twee collega’s, over achtergronden van de farmaceutische kant van de homeopathie en het werkingsmechanisme.

Gerard Jansbergen
Arts integrale geneeskunde en homeopathie, sinds medio 2015 voorzitter van de AVIG.

Lees verder

Werkt in Tilburg als arts voor integrale geneeskunde met de nadruk op homeopathie. Vroeger gewerkt als tropenarts, daarna als huisarts.

Lex Rutten
Arts homeopathie te Breda; zelfstandig onderzoeker; lid AVIG vakgroep homeopathie,

Lees verder

opleiding geneeskunde en huisartsopleiding RU Utrecht. In 1978 afgerond gevestigd als huisarts. Patiënten overtuigden hem van het nut van homeopathie. Sinds 1983 als homeopathisch arts werkzaam. Diverse opleidingen in statistiek en klinisch onderzoek. Doet onderzoek naar de voorspellende waarde van homeopathische symptomen. Organiseert opleiding in en opzet van klinisch onderzoek, adviseert de overheid van India op dit gebied. Ontving vanwege verdienste voor homeopathie de Arij Vrijlandt prijs en is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.

Christien Klein
Arts te Oosterbeek, praktijk voor integrale geneeskunde,

Lees verder

vakgebied homeopathie, sinds 2007 tevens onderzoeker met als aandachtsgebied homeopathische behandeling van premenstruele klachten, onder meer via het Louis Bolk Instituut te Driebergen. Zij studeerde af in 1982 aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, deed ervaring op in psychiatrie en onderwijs, begon in 1990 begon met de opleiding tot homeopathisch arts en was van 2000-2004 voorzitter van de toenmalige Artsenvereniging voor homeopathie VHAN, latere fusiepartner van de Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde (AVIG).
 

Klaartje Duijm
Tekstbureau Weitje Tekst in beeld

Lees verder

Is afgestudeerd als neerlandica, werkte jarenlang aan het maken van toetsen voor onderwijs in het Nederlands en ontwikkelde daarbij een zeer kritische blik op taalgebruik, ook in handleidingen, verslagen, presentaties, boeken, artikelen enzovoorts. Daarnaast en daarna bekwaamde zij zich onder meer in het begeleiden van automatiseringsprojecten en het ontwikkelen van websites en webteksten.

Website: Fanny Veldmeijer

Share This