Homeopathie in Nederland

Zoals bij geschiedenis is vermeld zijn er vanaf 1857 in Nederland artsen actief op het gebied van homeopathie. Aanvankelijk werkten zij als huisarts, na de tweede wereldoorlog kwamen daar artsen bij die op consultatieve basis praktijk voerden (privé-praktijk). Vanaf ongeveer 1980 hebben zich in toenemende mate ook niet-artsen als homeopathisch therapeut gevestigd. Dit ging samen met een toenemende belangstelling voor homeopathie onder het grote publiek en het ontstaan van meerdere opleidingen homeopathie voor niet-artsen. 

Homeopathie bij het publiek
Volgens het CBS is homeopathie de populairste complementaire geneeswijze met 4 miljoen gebruikers (2014).

Enquête gebruikers complementaire zorg
Eind 2017 werd door de “Stichting Gezond Leven” een online enquete gestart onder het Nederlands publiek naar ervaringen met complementaire zorg. (De enquete loopt nog steeds en is in te vullen en te vinden op www.infolijn-ag.nl ).  Het Louis Bolk instituut heeft tussentijdse analyse gemaakt van de 550 tot eind 2019 ingevulde vragenlijsten.
Uit een tussenrapportage blijkt dat bijna 400 consumenten rapporteerden over hun integrale behandeling door een professional. Het overgrote deel kwalificeert het resultaat als “zeer goed” of “goed”. Van de bezochte complementaire behandelaars scoorden de homeopathie het hoogst,150 consumenten. Het meest voorgeschreven in de complementaire zorg worden homeopathische middelen. Ruim de helft van de bijna 400 consumenten maakte hiervan gebruik. Voor een uitgebreider artikel over deze analyse kunt u hier klikken (https://infolijn-alternatieve-geneeswijzen.nl/enquete-integrale-gezondheidszorg-tussentijdse-analyse/

Meer over gebruik van complementaire geneeskunde is te vinden in het naslagwerk “Geneeswijzen in Nederland” van C Aakster.

 

Homeopathie in Europa, schets van belangrijke landen

Momenteel is de homeopathie in vele landen van Europa een belangrijk onderdeel van de gezondheidszorg. In de meeste landen wordt de homeopathie door de overheid echter niet gesteund en wordt het belang voor de gezondheidszorg niet gezien. Honderd miljoen EU burgers, zo’n 29% van de bevolking van de EU, gebruiken homeopathische geneesmiddelen voor hun dagelijkse gezondheidszorg. Er zijn in Europa 45.000 artsen met een homeopathische opleiding. Homeopathie wordt in 40 van de 42 landen in Europa toegepast. Hier volgt een schets van de situatie in een paar belangrijke landen.

 • Duitsland
  Duitsland is vanouds her de bakermat van de homeopathie en deze geneeswijze heeft een vaste plaats in Duitsland. Men kan zeggen dat het gebruik van homeopathische geneesmiddelen bijna een onderdeel vormt van de Duitse cultuur. In 2011 werd er voor 400 miljoen euro omgezet. Ongeveer 7000 artsen passen de homeopathie toe in hun praktijk. De homeopathisch artsen zijn georganiseerd in de Deutsche Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Daarnaast passen vele geregistreerde Heilpraktiker de homeopathie in de praktijk toe. Onlangs in 2020 is er in de Deelstaat Beieren een afdeling homeopathie toegvoegd aan het min isterie voor volksgezondheid, naar voorbeeld van India en Zwitserland.
 • Groot Brittannië
  Door goede resultaten sinds de eerste invoering van homeopathie in het begin van de 19e eeuw in GB is de acceptatie en groei van de homeopathie gestaag toegenomen.
  Het Engels koningshuis liet zich vroeger al naar volle tevredenheid door homeopathische artsen behandelen. Momenteel is Prins Charles altijd nog een warm pleit bezorger van de homeopathie.
  De homeopathie maakt een onderdeel uit van het National Health System (NHS).
  Een paar cijfers: naar schatting 10% van de bewoners van de UK gebruikt homeopathie, ongeveer 6 miljoen mensen. In het NHS worden ongeveer 40 000 voorschriften per jaar gedaan door artsen die homeopathisch werken.
  Momenteel zijn er drie homeopathische ziekenhuizen. Er zijn 400 artsen die homeopathisch werken, gereguleerd door de Faculty of Homeopathy.
  Daarnaast werken 1500 professionele homeopathisch therapeuten met homeopathie; de kwaliteit van hun werk wordt bewaakt door registratie in de “Society of Homeopaths
  (bron HR institute ( www.hri-research.org )
  Hoewel de homeopathie in het Verenigd Koninkrijk altijd een sterke positie heeft gehad, wordt de positie momenteel bedreigd door felle aanvallen van sceptici. Zij eisen verwijdering van homeopathie uit het NHS en sluiting van alle homeopathische ziekenhuizen.
 • Frankrijk
  In Frankrijk is het gebruik van homeopathie zeer populair en het land heeft een eigen homeopathische traditie. Vooral de klinische homeopathie voorgeschreven in C-potenties beneden de CH30 en complex-homeopathie doen opgang. Binnen de huisartsenpraktijk is het geaccepteerd om homeopathische geneesmiddelen naast reguliere geneesmiddelen voor te schrijven. De grootste homeopathische geneesmiddelfabrikanten zitten in Frankrijk en beheersen de markt.
 • België
  In België wordt homeopathie voornamelijk door artsen in een huisartssetting uitgevoerd. Vanaf de jaren 70 van de vorige eeuw was er een sterke groei van het aantal artsen die zich verdiepten in de klassieke homeopathie. De invloed van Pierre Schmidt uit Geneve, die bij directe leerlingen van Kent onderwezen was en later de invloed van uit Zuid Amerika in de persoon van Masi Elisalde was groot.
  Men kan zeggen dat deze ontwikkeling in de jaren 80 van de vorige eeuw is overgesprongen naar Nederland. De artsenopleiding van de SHO werd in het begin deels ingevuld door homeopathisch ervaren collega’s uit Vlaanderen. Nog steeds bestaan er warme contacten met Belgische collega’s. zie VSU
 • Zwitserland
  Na een referendum onder de bevolking heeft homeopathie, net als een aantal andere complementaire therapieën, in 2016 officieel een vaste plaats in het systeem van de Zwitserse gezondheidszorg gekregen. Hiermee heeft de homeopathie dezelfde status als reguliere therapie. Dat is niet zomaar gegaan. Na in 2005 vanwege gebrek aan bewijs van effectiviteit, te zijn afgewezen, heeft op last van de Zwitserse overheid een diepgaand onderzoek plaatsgevonden naar complementaire geneeskunde. Dit rapport verscheen eind 2011 en bevat de meest uitvoerige evaluatie van homeopathische geneeskunde die ooit door een regering tot stand gekomen is [1] (Zwitsers rapport). Hierin werd bevestigd dat de homeopathische geneeskunde goed wetenschappelijk onderzocht is op zijn werkzaamheid, en in de praktijk efficiënt en voordelig is. De conclusie was dat de homeopathische behandelingen in het Zwitserse plan voor volksverzekering opgenomen kunnen worden.
  Ongeveer de helft van de Zwitsers heeft ooit een complementaire behandeling ondergaan en was daar tevreden over. De helft van de Zwitserse artsen beschouwt deze behandelingen als efficiënt. De complementaire behandelingen worden voor een groot deel door artsen uitgevoerd. Als Zwitsers mogen kiezen tussen een regulier ziekenhuis en een ziekenhuis waar ook complementaire therapie wordt aangeboden, geeft het grootste deel van hen voorkeur aan deze laatste mogelijkheid.
 • Andere Europese landen
  In de Scandinavische landen heeft de homeopathie nauwelijks voet aan de grond gekregen. De overheden passen een zeer restrictief beleid toe. De laatste jaren neemt het aantal homeopathisch therapeuten wel toe. In landen als Spanje en Italië wordt homeopathie veel toegepast, te vergelijken met de situatie in Frankrijk.
  In Italië bedraagt de omzet aan homeopathische geneesmiddelen 300 miljoen euro en daarmee is deze markt de derde van Europa, na Duitsland en Frankrijk. Eén op de 6 Italianen gebruikt homeopathische geneesmiddelen voor zelfzorg (cijfers van firma DoxaPharma).

[1] Homeopathy in Healthcare: Effectiveness, Appropriateness, Safety, Costs by Gudrun Bornhöft and Peter F. Matthiessen (Editors). 2011. ISBN 978-3-642-20637-5. | FullText

Homeopathie wereldwijd, schets van belangrijke landen

Meer dan 200 miljoen mensen gebruiken homeopathie. Homeopathie is buiten Europa onderdeel van nationale gezondheidszorg in vele landen, zoals Brazilië, Chili, India, Mexico en Pakistan.
Hierbij een schets van een aantal belangrijke landen buiten Europa.

 • India
  India is nummer één op de wereld als het gaat om gebruik, integratie en acceptatie van de homeopathische geneeskunde. India kent 3 parallelle vormen van medische zorg, welke zonder problemen naast elkaar functioneren: de traditionele Indiase natuurgeneeskunde (de ayurveda), daarnaast de reguliere geneeskunde en als derde de homeopathie. Het land gaat voorop wat betreft het aantal gebruikers van homeopathie met 100 miljoen mensen, die geheel afhankelijk zijn van homeopathie voor hun gezondheidszorg. Er zijn meer dan 200.000 geregistreerde homeopathische artsen momenteel, terwijl er elk jaar 12.000 bijkomen1, 2 de opleidingen tot arts en homeopaat zijn vrijwel geïntegreerd en door de regering geregeld, een knappe prestatie in dit immense land. Een belangrijk punt zijn de lage kosten waarmee de homeopathie ook voor de armsten bereikbaar is. Vaak wordt de zorg zelfs gratis verstrekt. Moeder Theresa verstrekt gratis homeopathische zorg aan de allerarmsten in verschillende klinieken in Calcutta. De kosten van een homeopathische behandeling bedragen de helft van een reguliere behandeling in India. Daarbij is het verrassend te zien welke ernstige ziektebeelden met succes homeopathisch behandeld worden.
  Ook neemt India in de nieuwe ontwikkelingen van de homeopathie een leidende positie in met de persoon van Rajan Sankaran [link interne link].
 • Verenigde Staten van Amerika
  Hoewel homeopathie in de negentiende eeuw zeer populair was, is het door verschillende ontwikkelingen in het begin van de 20e eeuw vrijwel verdwenen uit de Verenigde Staten. Vanaf 1980 met de opkomst van Vithoulkas zijn er weer een aantal artsen en health professionals die homeopathie beoefenen, maar het grootste gebruik betreft de homeopathische zelfzorg. Volgens het National Institute of Health gebruiken meer dan 6 miljoen mensen in de VS homeopathie[3], [4]. Van de gebruikers van homeopathie zijn er ongeveer 1 miljoen kinderen en meer dan 5 miljoen volwassenen.
  Het is opvallend dat momenteel vanuit de VS een nieuwe hoopvolle ontwikkeling op gang gekomen is, de “Integrated Medicine” ( integrale geneeskunde, IG). In de Verenigde Staten bestaat al jaren een “Consortium voor Integrative Medicine”Veel Amerikaanse ziekenhuizen zijn op verzoek van hun patiënten complementaire therapie zoals reflexzone therapie en mindfulness gaan aanbieden. De integrale geneeskunde heeft als doel de complementaire therapie binnen de reguliere zorg te integreren op basis van bewijsvoering van de EBM (Evidence Based Medicine) (interne link, wetenschap) De IG heeft een oversteek gemaakt naar Europa. Homeopathie voldoet aan de definitie van de IG.
 • Zuid Amerika
  In Brazilië, Argentinië en Chili neemt de homeopathie een belangrijke positie in. Er wordt zelfs gesproken van de “Zuid-Amerikaanse school” vanwege het geheel eigen karakter van de op de miasmaleer van Hahnemann (interne link, 8.4.1.1 miasmaleer ) gebaseerde homeopathie. De homeopathie wordt universitair onderwezen. Belangrijke namen zijn Paschero, Masi en Ortega.

[1] Prasad R. Homoeopathy booming in India. Lancet, 2007; 370:1679-80 | Full Text
[2] Ghosh AK. A short history of the development of homeopathy in India. Homeopathy, 2010;99(2):130-6 | PubMed
[3] Black LI, et al. Use of Complementary Health Approaches Among Children Aged 4–17 Years in the United States: National Health Interview Survey, 2007–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 78: February | Link
[4] Clarke TC, et al. Trends in the Use of Complementary Health Approaches Among Adults: United States, 2002–2012. National Health Statistics Reports, 2015; 79: February | Link

Share This