Hoe verloopt het eerste consult?

Om een goed beeld van uw klachten en uw persoon te krijgen is een uitgebreid eerste consult nodig. De behandelaar moet over voldoende informatie beschikken om het meest passend middel te bepalen (zie Wat is homeopathie). Dat werkt het best als er voldoende tijd en ruimte is om u in alle rust persoonlijke aandacht te geven. Voel u vrij alles te vertellen wat er speelt, ook al zijn dit soms zaken die er in uw ogen niet zo toe doen of punten die u moeilijk vindt te vertellen.

Lees verder

Wat houdt het homeopathische vraaggesprek in?

Vragen over uw klachten
Uw klachten worden uitgebreid in kaart gebracht. Behalve naar de precieze aard van de klacht wordt o.a. gekeken naar factoren die de klacht verergeren dan wel verbeteren, bijvoorbeeld of de klacht erger wordt van warmte of juist van kou. Ook eventuele afwisseling met andere klachten komt aan de orde. Waardoor of wanneer is het ooit begonnen? Was u voor die tijd helemaal gezond? Wat gaat er in u om als de klachten daar zijn? Hoe bepalen ze uw leven?

De behandelaar bespreekt eerst uw klachten met u. Daarna zal het gesprek zich wat breder richten op uw persoon als geheel.

Lees verder

Diagnose en behandelplan

Op grond van het uitgebreide vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek schat de behandelaar in wat de beste aanpak is. Hierbij komen punten aan de orde als:

  • Is er al voldoende reguliere diagnostiek gedaan? Dat wil zeggen, onderzoek door huisarts of specialist naar de oorzaak van uw klachten (reguliere diagnose).
  • Lenen de klachten zich voor een homeopathische behandeling?
    Komen andere maatregelen/therapieën meer in aanmerking als behandeling?
    Zijn er blokkades die een homeopathische behandeling in de weg staan?
    Is het homeopathisch beeld voldoende duidelijk of is er aanvullende informatie nodig?
  • Lees verder

Hoe verloopt het vervolgconsult

Het doel van het vervolgconsult is na te gaan in hoeverre er tekenen van herstel zijn na het begin van de therapie. Bij chronische klachten wordt de patiënt meestal gevraagd na 6-8 weken terug te komen, dus na enige tijd gebruik van het middel.

Lees verder

Conclusie en vervolgbeleid

Na het in kaart brengen van bovengenoemde reacties en veranderingen moeten conclusies worden getrokken. Is het gekozen middel juist? Ja, dan gaan we zo door of stellen de dosering wat bij. Is het verloop ongunstig of gebeurt er niets, dan is middel niet juist en zal de behandelaar het eerste vraaggesprek opnieuw doornemen om een nieuw middel te kiezen.

Lees verder

Hoe lang gaat behandeling duren?

Wanneer direct het juiste middel wordt voorgeschreven kan de verbetering heel vlot en eenvoudig zijn. De patiënt komt met stralende blik terug, “het gaat geweldig”. In zo’n geval is begeleiding aan de hand van vervolgconsulten beperkt nodig. Echter soms lukt het met veel moeite een eerste voorschrift te doen. Als na 6-8 weken er geen reactie is, wordt een ander middel overwogen. Het kan zijn dat er meerdere consulten nodig zijn om vooruitgang te boeken.

Lees verder