Kosten van een homeopathische behandeling

De kosten van de behandeling zitten vooral in de tijd die uw homeopathisch behandelaar aan u besteedt. U hoeft geen eigen risico te betalen. Het vraagt veel tijd om alle gegevens te verzamelen (zie het eerste consult en vervolgconsult), dus zullen de kosten van homeopathische consulten beduidend hoger zijn dan het korte huisartsconsult van meestal 10 minuten. Het is gebruikelijk dat een eerste consult in het algemeen 60-90 minuten duurt. Een vervolgconsult zal meestal 30-45 minuten in beslag nemen. De hoogte van de consultprijs verschilt per behandelaar. De tarieven zijn namelijk vrij en er mogen volgens de wet geen onderlinge prijsafspraken gemaakt worden. Soms worden telefonische consulten naar tijd in rekening gebracht.

De kosten worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.

Lees verder

Aanvullende verzekering

De kosten van een homeopathische behandeling worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Let op, want meestal is er een maximaal dagbedrag dat vergoed wordt. Gunstiger is het als een percentage van het consult wordt vergoed ongeacht de hoogte of als het gehele consult wordt vergoed met een maximum totaalbedrag voor een geheel jaar.

Lees verder

Hoe vind ik een homeopathisch behandelaar?

Een arts-homeopathie heeft eerst de universitaire opleiding tot arts gevolgd, en heeft zodoende een gedegen kennis van gezondheid en ziekte. Veel homeopathische artsen hebben als huisarts gewerkt. Na hun universitaire opleiding hebben zij een uitgebreide opleiding in de homeopathie genoten. Jaarlijks volgen zij nascholingen, zowel op het gebied van de homeopathie als regulier-medisch. Tijdens het consult zal de homeopathisch arts zowel een homeopathische als reguliere diagnose stellen, eventueel wordt lichamelijk onderzoek gedaan en aanvullend laboratorium onderzoek geadviseerd.
Een homeopathisch therapeut heeft een gedegen opleiding in de homeopathie gevolgd. Ook hebben zij onderricht gehad in het functioneren van het menselijk lichaam en ziekteleer. Jaarlijks scholen zij bij op het gebied van de homeopathie. (NVKH, NOKH)
AVIG website

NVKH website

Lees verder

Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.
Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten.

Lees verder

Wat kunt u zelf en wat dient u niet zelf te behandelen, grenzen.

Het is goed mogelijk thuis of op reis zelf homeopathie te gebruiken voor eenvoudige aandoeningen.

Dan is het eerst verstandig eens te kijken wat een reguliere huisarts in uw geval zou adviseren, kijk op www.thuisarts.nl voor goede informatie over de aandoening.

Wilt u homeopathische zelfzorg toepassen?

Hieronder staat een aantal richtlijnen, die aangeven of homeopathische medicatie door u zelf zonder bezwaar toegepast kan worden.

  • Ernstige acute klachten en klachten die langer dan weken aanhouden, moet u zeker nietzelf proberen te behandelen. Ga in zulke gevallen altijd naar een arts.
  • Lees verder

Homeopathische zelfzorg

Bezit ik de kennis en inzicht in de homeopathie om zelf een middel te kiezen en juist in te nemen? Het zelf kiezen van een homeopathische geneesmiddel is moeilijker geworden doordat de overheid besloten heeft om niet meer toe te staan op de verpakking te zetten waar het middel voor dient.
Er bestaan goede boeken en cursussen die u kunnen leren verantwoord uzelf of familieleden te behandelen voor eenvoudige klachten.

Bijvoorbeeld het gratis boekje van de KVHN, de homeopathiewijzer

Als u dat leuk vindt, verdiept u zich erin, maar houdt ook hier uw grenzen in het oog.


Bijvoorbeeld de gratis te downloaden homeopathiewijzer-app


Op de website van de Vereniging Homeopathie kunt u ook informatie vinden over cursussen en lezingen voor patiënten.

Lees verder
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly