Definitie homeopathie

De kenmerken van de homeopathie genoemd in voorgaand stukje “Homeopathie in het kort” zijn terug te vinden in de volgende definitie:

“Homeopathie is een geneeskundige benadering die gericht is op het verbeteren van de gezondheid van de zieke mens door toediening van stoffen, in de vorm van homeopathische geneesmiddelen, op geleide van diens individuele symptomen, die lijken op de symptomen die deze stoffen bij een gezond persoon kunnen teweegbrengen. Daarmee wordt met name naar de gehele mens gekeken. Homeopathische geneesmiddelen worden als regel gepotentieerd, dat wil zeggen stapsgewijze verdund en geschud volgens procedés die worden beschreven in de Europese Farmacopee en ze worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.”

(Definitie: Platform homeopathische organisaties “Samen voor homeopathie” 2017)

We kunnen deze definitie ook bondiger weergeven:  

Korte definitie:

“Homeopathie is een geneeswijze waarbij aandoeningen worden behandeld met homeopathische geneesmiddelen die het zelf herstellend vermogen stimuleren. Homeopathische geneesmiddelen zijn duurzaam en bij deskundig gebruik volstrekt veilig en worden voor een beperkte duur gebruikt in kleine doseringen.”

 

 

 

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This