Disclaimer Homeopathie.nl

De inhoud van de website homeopathie.nl is door de redactie met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch de redactie en de Stichting VHAN aanvaarden geen aansprakelijkheid ten aanzien van:

  • mogelijke onjuistheden in de inhoud van deze website,
  • eventuele schade of consequenties, ontstaan door direct of indirect gebruik van de gepubliceerde informatie,
  • de inhoud van de aan deze website gekoppelde bestanden en / of websites waarnaar wordt verwezen.

Bedenk bij het lezen dat uw gezondheidssituatie anders kan zijn dan in de teksten wordt beschreven. De informatie is niet bedoeld als vervanging van een consult bij  huisarts of homeopathisch behandelaar.
De Stichting VHAN bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de teksten, behalve waar wordt verwezen naar andere bronnen of websites.

Als u vanaf uw website wilt linken naar (een onderdeel van) deze website, dan hoeft u daar geen toestemming voor te vragen. Gebruik van de informatie van Homeopathie.nl elders is alleen toegestaan na goedkeuring van de redactie en de stichting VHAN.

Rechten en plichten op het Internet

Uw vrijheid en plichten met betrekking tot hoe u omgaat met anderen op het Internet worden begrensd door hun rechten. Uw rechten en integriteit worden gewaarborgd in nationale en internationale wetten en verdragen.
Juridisch gelijk hebben en krijgen betekent dat aan uw uitleg de meeste waarde werd toegekend. Jurisprudentie is het gemiddelde ‘plus een’ van vele uitspraken. Voor Internet-gerelateerde conflicten is er nog nauwelijks sprake van een representatieve verzameling vonnissen en arbitrale uitspraken.

Share This