Homeopathische geneesmiddelen

Een homeopathisch geneesmiddel is, zoals eerder uitgelegd, gericht op zelfherstel en niet op correctie. Dit houdt in dat homeopathische geneesmiddelen vaak voor een bepaalde periode worden gebruikt om dit zelfherstel op gang te brengen. Reguliere medicijnen worden bij chronische klachten, ook chronisch toegepast. Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig en mild in hun werking.

Lees verder

Wat is een homeopathisch geneesmiddel

Een homeopathisch geneesmiddel is een volgens de richtlijnen van de homeopathie bereid geneesmiddel. We spreken van gepotentieerde geneesmiddelen. Een potentie is een bereiding waarbij een middel stapje voor stapje steeds wordt verdund in een bepaalde verhouding, bijvoorbeeld 1 op 10 (D-potenties) of 1 op 100 (C- of K-potenties). Bij LM-potenties is sprake van een verdunningsgraad van 1 op 50.000 per potentiestap. Naast het verdunnen met alcohol/water wordt er krachtig geschud, 10 tot 100 schudslagen.

Lees verder

Enkelvoudige homeopathisch geneesmiddel of complexmiddel

Als een middel één gepotentieerde substantie bevat, dan spreken we over een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel. Hieraan geven de homeopathische behandelaars meestal de voorkeur, vanwege de eenduidige werking. Fabrikanten stellen vaak eigen complex middelen samen. Zij combineren verschillende gepotentieerde stoffen tot één homeopathisch complex. Deze middelen zijn dan vaak op een specifieke klacht, of orgaanfunctie gericht. Meestal gaat het hier om zelfzorgmiddelen, die zonder recept verkrijgbaar zijn bij de apotheek of drogist.
Bijvoorbeeld: Een homeopathisch complexmiddel, voor verkoudheid, kan bevatten: Belladonna D6, Aconitum D4 en Ferrum phosphoricum D12.

Lees verder

Waar te krijgen?

Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen kunnen via de eigen apotheek worden geleverd.
Niet-geregistreerde homeopathische geneesmiddelen worden op recept geleverd via een homeopathische bereidingsapotheek.
Zelfzorgmiddelen, vaak samengestelde (complex) homeopathische geneesmiddelen, kunnen zonder recept door apotheek of drogist worden geleverd. Ook bestellen via internet is mogelijk. Deze middelen worden ook wel OTC-middelen genoemd, een afkorting van “Over The Counter”.

Lees verder

Inname en dosering

De dosering van een homeopathisch geneesmiddel hangt af van de potentie van het geneesmiddel en van de conditie van de patiënt. Hoe en hoe vaak u het middel moet innemen, kan dus verschillen en dus anders zijn dan hier wordt vermeld.

Lees verder

Reacties op het middel

Na inname van het middel kan de patiënt reacties vertonen. Het is goed te beseffen dat dit geen bijwerkingen zijn zoals bij reguliere medicijnen. Dit zijn meestal tekenen van herstel. Zie hiervoor de tekst onder vervolgconsult. Meestal duren deze reacties kort, enkele uren tot dagen. Overleg met uw homeopathisch behandelaar wanneer u zich hierover zorgen maakt.

Lees verder