Hoe lang gaat behandeling duren?

Wanneer direct het juiste middel wordt voorgeschreven kan de verbetering heel vlot en eenvoudig zijn. De patiënt komt met stralende blik terug, “het gaat geweldig”. In zo’n geval is begeleiding aan de hand van vervolgconsulten beperkt nodig. Echter soms lukt het met veel moeite een eerste voorschrift te doen. Als na 6-8 weken er geen reactie is, wordt een ander middel overwogen. Het kan zijn dat er meerdere consulten nodig zijn om vooruitgang te boeken.

Een behandeling van een chronische klacht kan één jaar of meerdere jaren duren, ook al worden de juiste homeopathische geneesmiddelen voorgeschreven. Hierbij is wel sprake van een geleidelijk stijgende lijn in de gezondheid, enkele ups en downs daargelaten.

Het aantal consulten op jaarbasis is erg afhankelijk van de aard van de klachten en de reactie op de medicatie. In de praktijk zijn veel patiënten na twee tot drie consulten in een zodanige conditie dat hooguit nog enkele consulten op langere termijn noodzakelijk zijn. Ook voor moeilijk te behandelen patiënten met veel problematiek is het aantal consulten meestal niet frequenter dan 8 per jaar.

Behandeling van acute klachten verloopt meestal vlot; een goede reactie op het gekozen middel kan in minuten tot uren plaatsvinden. Indien er geen vlotte verbetering plaats vindt, kan vrij snel een nieuw passend middel gekozen worden en opnieuw bekeken worden of er verbetering optreedt in uw toestand.

Share This