Wat kan homeopathie voor mij doen?

In principe lenen alle natuurlijke ziekten bij mens en dier van jong tot oud zich voor een homeopathische behandeling of ondersteuning. Het succes van de behandeling hangt af van een aantal punten, waarvan uw vitaliteit en de duidelijkheid van uw symptoombeeld (alle verschijnselen samen) de belangrijkste zijn. In dit korte bestek is het onmogelijk per ziekte de mogelijkheden aan te geven, maar u kunt met hieronder genoemde richtlijnen zelf een idee krijgen wat in uw geval de mogelijkheden van behandeling zijn. Het best is met een homeopathisch behandelaar te overleggen over uw situatie.

Een paar richtlijnen:

  • Hoe vitaler u bent, hoe meer kans op herstel. Vitaliteit is datgene wat mede de kwaliteit van het afweersysteem bepaalt. Kinderen zijn vaak nog heel vitaal en zullen beter en sneller reageren dan bijvoorbeeld iemand van 80 jaar.
    Toch lenen ook ouderdomsklachten zich goed voor homeopathische ondersteuning. De mate van uw vitaliteit wordt mede bepaald door een gezonde leefwijze en voeding. Te veel stress, slaaptekort, veel genotmiddelen en onderdrukte emoties ondermijnen de vitaliteit. Daardoor zal uw vermogen tot herstel lager zijn.
  • Wanneer uw afweer sterk verminderd of onderdrukt is door medicatie kan de behandeling meer tijd vragen. Stap voor stap zal de behandelaar dan het homeopathisch beeld duidelijker moeten krijgen. Een voorbeeld hiervan is een aandoening die behandeld is of wordt met prednison, of met andere immuunsysteem onderdrukkende medicijnen, zoals bijvoorbeeld reumamedicijnen.
  • Ziekten in een beginstadium zijn beter te behandelen dan al jaren bestaande aandoeningen. U kunt zich voorstellen dat een migraine die al 20 jaar bestaat, minder makkelijk te behandelen is dan een hoofdpijn die nog maar enkele maanden aanwezig is.
  • Het langdurig gebruik van reguliere geneesmiddelen kan een complicerende factor zijn. Maar ga nooit zomaar met uw medicijnen stoppen tijdens de behandeling zonder overleg. Combinatie van reguliere medicijnen en homeopathische geneesmiddelen is mogelijk.
  • Kwaadaardige ziekten: in dit geval kan de homeopathische behandeling plaatsvinden naast de reguliere behandeling en werkt dan ondersteunend. Begeleiding van de gevolgen van bestraling en tijdens chemotherapie is goed mogelijk met homeopathische middelen.
    Het effect van de homeopathische behandeling kan vergroot worden door het probleem op meerdere vlakken tegelijk aan te pakken. Deze behandeling kan dan gecombineerd worden met voedingstherapie en orthomoleculaire supplementen. Voor zo’n bredere behandeling kunt u zich het best wenden tot een arts die ervaring heeft met “Niet Toxische Tumor Therapie” (Artsen N.T.T.T.).
Share This