Een homeopathisch geneesmiddel is, zoals eerder uitgelegd, gericht op zelfherstel en niet op correctie. Dit houdt in dat homeopathische geneesmiddelen vaak voor een bepaalde periode worden gebruikt om dit zelfherstel op gang te brengen. Reguliere medicijnen worden bij chronische klachten, ook chronisch toegepast. Homeopathische geneesmiddelen zijn veilig en mild in hun werking.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This