Hoe verloopt het vervolgconsult

Het doel van het vervolgconsult is na te gaan in hoeverre er tekenen van herstel zijn na het begin van de therapie. Bij chronische klachten wordt de patiënt meestal gevraagd na 6-8 weken terug te komen, dus na enige tijd gebruik van het middel.

Bij het eerste consult is de patiënt verteld waarop te letten bij gebruik van het homeopathisch geneesmiddel. In het vervolgconsult vraagt de behandelaar hoe het met u is gegaan in de brede zin. Zijn er zaken u opgevallen? Hoe is het met de klachten? Heeft u veranderingen opgemerkt? Soms zijn er de eerste weken nog geen echte veranderingen wat betreft uw klachten; dat is vooral het geval bij dieper zittende problemen. Soms zijn er ook al duidelijke verbeteringen na gebruik van het eerste middel.

Een vervolgconsult zal meestal 30 tot 45 minuten duren.

 • Algemeen: hoe gaat het?
  Eerste tekenen van herstel kondigen zich vaak aan door verbetering van het algemeen welbevinden. Zijn er veranderingen verbeteringen in de energie? Dit is een gunstig teken.
 • Psychisch welbevinden
  Vaak vertellen patiënten spontaan dat ze zich geestelijk beter voelen, zich vrijer voelen, meer zin hebben dingen te ondernemen. Soms heeft iemand besluiten genomen terwijl hij of zij van te voren daar al langere tijd tegen aan heeft zitten hikken. Het lijkt voor u misschien niet een effect van het middel. “Dat heb ik toch zelf gedaan?” Zoals al gezegd, stimuleert het middel de eigen kracht, hetgeen zich op deze mooie manier laat zien.
 • Reacties, verbetering, verergering.
  Als teken van herstel kan het zijn dat bestaande klachten veranderen. Over verbetering zal zich niemand druk maken, maar regelmatig treedt een (korte) verergering van klachten op en vraagt om uitleg. Als de afweerkracht en energie van het systeem toenemen zal het lichaam proberen klachten “op te ruimen”, te herstellen. Vaak gaat dat met een kortdurende verergering gepaard. “Er wordt aan gewerkt”. Zo´n verergering duurt kort, meestal uren of dagen. Duurt dit meerdere weken dan is dat ongunstig; er is dan weinig mogelijkheid tot herstel. Rustig aan doen, goed drinken en de homeopathische medicatie voorlopig even stoppen is dan het advies. Neem dan ook contact op met de behandelaar.
 • Terugkeer oude symptomen.
  Het kan zelfs zijn dat oude klachten tijdelijk en kortdurend even terugkomen; dit is een gunstig teken. Vaak ontwikkelen klachten zich van binnen naar buiten, dus bijvoorbeeld een astma (binnen) die rustig wordt en vroegere eczeemklachten (buiten) die terugkeren. In de loop van de behandeling zal het eczeem dan ook later verbeteren.
Share This