Randomised Controlled Trial, RCT

Wat verstaan we onder een RCT? Een RCT, een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, is een experiment gericht op het bepalen van werkzaamheid van een medische behandeling. Momenteel wordt de RCT als de “Gouden Standaard” beschouwd waar het gaat om bewijsvoering en daarom vormt de RCT een belangrijk onderdeel van EBM.

Lees verder

RCT en homeopathie

In toenemende mate wordt echter getwijfeld, ook binnen de reguliere geneeskunde, aan het werkelijke nut van RCT’s en daarbij ook aan dat van de meta-analyses. Is het werkelijk “goud” wat er blinkt?

Lees verder

Onderzoek PMS

De reguliere geneeskunde heeft vrouwen met PMS weinig te bieden. Vanuit homeopathische praktijkregistratiegegevens is bekend dat individuele homeopathische behandeling bij PMS kan helpen. In de zomer van 2014 werden veelbelovende resultaten gepubliceerd van een Nederlands observationeel onderzoek over homeopathische behandeling van 77 vrouwen met premenstrueel syndroom (PMS) / premenstruele klachten.

Lees verder