Randomised Controlled Trial, RCT

Wat verstaan we onder een RCT? Een RCT, een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep, is een experiment gericht op het bepalen van werkzaamheid van een medische behandeling. Momenteel wordt de RCT als de “Gouden Standaard” beschouwd waar het gaat om bewijsvoering en daarom vormt de RCT een belangrijk onderdeel van EBM.

Lees verder

RCT en homeopathie

In toenemende mate wordt echter getwijfeld, ook binnen de reguliere geneeskunde, aan het werkelijke nut van RCT’s en daarbij ook aan dat van de meta-analyses. Is het werkelijk “goud” wat er blinkt?

Lees verder

Onderzoek homeopathie en gebruikelijke zorg voor premenstrueel syndroom (PMS)

Een individuele homeopathische behandeling voor vrouwen met premenstruele klachten werd als aanvullende therapie vergeleken met uitsluitend gebruikelijke zorg. In deze internationale pilot study (voorstudie) werden positieve resultaten gerapporteerd. In de groep vrouwen die homeopathische behandeling kreeg, was de verbetering van premenstruele symptomen significant beter dan in de groep die alleen gebruikelijke zorg kreeg. Echter, het bleek niet haalbaar om dit onderzoek op grotere schaal te herhalen. Het onderzoek werd gecoördineerd door het Louis Bolk Instituut in Bunnik. De resultaten zijn in maart 2018 gepubliceerd in the Journal of Alternative and Complementary Medicine (JACM).

Lees verder
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly