Diagnose en behandelplan

Op grond van het uitgebreide vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek schat de behandelaar in wat de beste aanpak is. Hierbij komen punten aan de orde als:

 • Is er al voldoende reguliere diagnostiek gedaan? Dat wil zeggen, onderzoek door huisarts of specialist naar de oorzaak van uw klachten (reguliere diagnose).
 • Lenen de klachten zich voor een homeopathische behandeling?
  Komen andere maatregelen/therapieën meer in aanmerking als behandeling?
  Zijn er blokkades die een homeopathische behandeling in de weg staan?
  Is het homeopathisch beeld voldoende duidelijk of is er aanvullende informatie nodig?
 • Behandelplan en voorlichting: wat de behandelaar voorstelt om te gaan doen en op welke manier.
 • Prognose van de behandeling: Het inschatten van de kans op verbetering en de duur van de behandeling.
 • Therapie: keuze van geneesmiddel met uitleg, inname, dosering en, omgang met en gebruik van reguliere medicatie.
 • Mogelijk te verwachten reacties en waarop te letten: zeker bij dieper zittende problemen kan het zijn dat er geen vlotte verbetering van de klachten optreedt; het herstelproces kan gepaard gaan met allerlei veranderingen. Zelfs kunnen klachten in het begin van een behandeling korte tijd erger worden.
 • In de meeste gevallen wordt een enkelvoudig geneesmiddel voorgeschreven; soms kiest de homeopathische behandelaar voor een extra middel ernaast of medicatie in afwisseling. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor een combinatiemiddel (homeopathisch complexmiddel), vaak als extra ondersteuning van bepaalde orgaanfuncties.
Share This