Met welke klachten kunt u terecht?

 • Acute klachten:
  De meeste acute klachten komen in aanmerking voor homeopathische behandeling. Uitzondering vormen acute chirurgische en neurologische klachten, zoals bijvoorbeeld een darmperforatie, botbreuken en hersenletsel. Voor dit soort klachten dient u primair een regulier specialist te consulteren. Deze klachten kunnen eventueel wel, in overleg met de behandelend specialist, homeopathisch mede behandeld worden.
 • Chronische klachten:
  veel chronische klachten, zoals astma (COPD), reuma en psychische aandoeningen kunnen homeopathisch behandeld worden, ook in combinatie met reguliere therapie. Ernstige chronische aandoeningen vragen daarnaast ook specialistische controle en behandeling.
 • Terugkomende klachten:
  Regelmatig terugkomende klachten, zoals bijv. urineweginfecties en oorontstekingen bij kinderen, kunnen vaak goed behandeld worden. De frequentie zal dan verminderen, de heftigheid afnemen en vaak blijven de klachten ook helemaal weg.
 • Persoonlijke groei en ontwikkeling.
  Het bijzondere van homeopathie is, dat het voorschrijven van gerichte, passende geneesmiddelen de persoonlijke ontwikkeling kan stimuleren. Hierbij lijken barricades weg te vallen en ontwikkelt de persoonlijkheid zich in een onverwacht snel tempo. Ook psychotherapie kan vlotter verlopen met ondersteunende homeopathische behandeling.
 • SOLK, Somatisch Onverklaarbare Lichamelijke Klachten, is een nieuwe diagnose.
  Deze wordt gesteld als een patiënt klachten houdt die in het reguliere circuit uitgebreid zijn onderzocht en zonder succes zijn behandeld. Deze klachten zijn zeker geschikt voor een homeopathische behandeling. Door met een andere blik naar de klachten te kijken zijn deze soms verrassend goed te behandelen.
 • Pijnklachten
  Hoe pijn precies werkt is nog altijd niet helemaal duidelijk. Mensen kunnen zelfs na amputatie nog pijn hebben aan een ledemaat dat er niet meer is. Homeopathische geneeskunde kan helpen pijn te verminderen, of het lijden te verminderen. Groot voordeel van homeopathie is dat deze medicatie niet verslavend of drogerend is. Tijdens het gebruik van homeopathie blijft u helder.
Share This