FAQ - Veel gestelde vragen

Heeft u vragen? De meest gestelde vragen beantwoorden wij graag:
Hoe vind ik een goede homeopathische behandelaar?

Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is niet zo makkelijk te geven. Wat voor de ene patiënt een prettige en deskundige behandelaar is hoeft dat in de ogen van een ander niet te zijn. Er zijn wel een aantal punten te noemen waar u op kunt letten bij uw keus.

Als u op zoek gaat naar een homeopathische behandelaar dan is het goed wat tijd te steken in de voorbereiding. Verdiep u eerst eens in de principes van de homeopathie, bijvoorbeeld door de patiëntinformatie over homeopathie te lezen op deze website. Verder kan het helpen bij uw keus van te voren uzelf een aantal vragen te stellen, zoals wat uw verwachtingen zijn, wat u belangrijk vindt in het contact, bijvoorbeeld of u voorkeur heeft voor een arts of een homeopathisch therapeut, voor een man of een vrouw.

Vervolgens kunt u op de volgende manieren op zoek gaan.

 • Vraag allereerst naar ervaringen van anderen in uw eigen kring, bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Laat hen weten dat u op zoek bent naar een homeopathische behandelaar en vraag of zij ervaring hebben. Zo ja, probeer wat meer over de betreffende behandelaar te weten te komen Immers mond-tot-mondreclame is nog altijd de meest voorkomende manier waarop mensen van een behandelaar horen en vervolgens hun keus maken. Ook kunt u via websites zoals deze, adressen in uw eigen omgeving vinden van homeopathische behandelaars.
 • Bekijk websites van een aantal behandelaars en hun praktijken, dit kan erg behulpzaam zijn. Een website is al een eerste visitekaartje van de praktijk en geeft vaak al een goed beeld van de soort praktijk, de behandelaar en de professionele uitstraling.
  Belangrijke punten waar u op kunt letten zijn:
  • Welke therapieën worden aangeboden? Worden er naast homeopathie ook andere behandelmethoden gebruikt? Zoekt u dat of juist niet?
  • Als het om homeopathie gaat, wordt dan een enkelvoudig middel op de persoon gekozen of meer middelen tegelijk of complexmiddelen voorgeschreven? Worden er ook voedingssupplementen voorgeschreven en zoekt u dat? Hierbij dient u zich te realiseren dat het gebruik van voedingssupplementen meer kosten met zich mee brengt.
  • Heeft de behandelaar ervaring met de klachten waar u voor komt? Is er informatie over de behandelduur?
  • U kunt meestal informatie vinden over de persoon, de behandelaar zelf. Is de behandelaar arts of therapeut? Soms is een korte cv te vinden, hoe lang is de ervaring met homeopathie? Welke opleiding heeft iemand gehad?
  • Is de behandelaar lid van een beroepsorganisatie?  
  • Worden consultduur en consultkosten helder genoemd? Zijn er bijkomende kosten voor medicijnen of aanvullend onderzoek?
  • Hoe is de bereikbaarheid van de praktijk?
  • Is er een klachtenregeling?

   Over al deze zaken dient u duidelijke informatie te kunnen vinden. Mist u toch zaken of zijn er dingen niet duidelijk, schroom dan niet om de behandelaar te bellen en vragen te stellen. Ook het persoonlijk contact via de telefoon kan al een belangrijke eerste indruk geven van de persoon en de praktijk.
 • Als u zich verdiept in de homeopathie dan merkt u dat het vinden van een juist middel afhangt van de volledigheid van de informatie die op tafel komt. Dus een goed contact met de behandelaar is daarbij erg belangrijk. Wordt er naar u geluisterd? Voelt u een klik in het contact dat u heeft? Zou u bij deze persoon uw verhaal willen doen?
  Als u twijfelt, vraag dan of het mogelijk is een kort kennismakingsgesprek of intake te hebben.
Kan ik zo een afspraak maken of moet dit via de huisarts?
U kunt zelf een afspraak maken; het is wel prettig als uw huisarts van de behandeling afweet.
Is uw huisarts het niet eens met de homeopathische behandeling, vraag dan waarom. Wees niet bang vragen aan uw huisarts te stellen. Gelukkig hebben de meeste huisartsen geen enkel bezwaar tegen het bezoek aan een homeopathisch behandelaar en is er in uw geval misschien niet aan een homeopathische behandeling gedacht.
Met welke klachten kan ik direct bij de homeopathisch behandelaar terecht en waarmee moet ik eerst naar de huisarts?
Als u bij de homeopathisch behandelaar onder behandeling bent en er treden veranderingen in uw gezondheid op, zoals het ontstaan van nieuwe klachten, neem dan contact op met de behandelaar. Gezamenlijk kunt u dan bespreken of een bezoek aan uw huisarts aangewezen is.
Het kan zijn dat de homeopathisch behandelaar in het weekend of ’s avonds niet direct bereikbaar is. Indien de klachten ernstig lijken, neem dan contact op met de dienstdoende huisarts of huisartsenpost.
Wat is het verschil tussen een homeopathisch arts en een klassiek homeopaat?
Een homeopathisch arts heeft naast zijn artsenstudie een opleiding homeopathie gevolgd. Hij is dus op twee manieren geschoold. Een klassiek homeopaat is een therapeut, geen arts. Deze heeft alleen een opleiding in de homeopathie gevolgd met enige medische basiskennis en is niet getraind in het stellen van een medische diagnose. Beiden passen overigens de homeopathie vaak op een zelfde manier toe.
Moet je erin geloven wil het werken?
Elke behandeling, of dat nu een behandeling met reguliere geneesmiddelen, van de fysiotherapeut of van een acupuncturist is, slaat beter aan als u er positief tegen over staat. Dat geldt ook voor de homeopathische behandeling. Echter, erin ‘geloven’ is niet nodig. Ook dieren en baby’s reageren prima op homeopathische geneesmiddelen en het is duidelijk dat ‘geloof’ dan geen rol speelt. Wetenschappelijk staat vast dat homeopathische middelen, ook de hoge potenties, meer doen dan een placebo of fopmiddel.
(Zie ook wetenschappelijk onderzoek en beweringen over homeopathie )
Is een therapie die al 200 jaar dezelfde methode en geneesmiddelen gebruikt niet achterhaald?
De homeopathische principes berusten op natuurwetten, net zoals de zwaartekracht of wetten van de elektriciteit en zijn daarom blijvend geldend. Het is wel zo dat nieuwe invloeden op de mens, zoals televisie, autorijden en ons jachtige leven, andere symptoombeelden oproepen.
Daarnaast worden steeds nieuwe middelen op hun genezende werking onderzocht en toegevoegd aan de homeopathische apotheek. Dat geeft nieuwe mogelijkheden, maar oude middelen zijn niet achterhaald. Elk middel heeft zijn eigen plaats. Een huidige ontwikkeling is nader te kijken naar verwantschap van middelen. Bijvoorbeeld de plantenfamilie of de plaats in het periodiek systeem van de elementen. Zo kan studie van familie-eigenschappen nieuwe homeopathische geneesmiddelen opleveren.

Lees ook: geschiedenis/latere ontwikkelingen

Hoe werkt het eigenlijk?
De precieze werking van de homeopathie is nog onderwerp van studie, dus onbekend. Wel is aangetoond dat het werkt. Er zijn verschillende theorieën over hoe homeopathie kan werken.

Daar homeopathisch gepotentieerde geneesmiddelen nauwelijks nog moleculair werkzame bestanddelen bevat, is het idee dat er informatie vanuit de oorspronkelijke stof wordt overgedragen op het oplosmiddel, water/alcohol. Er zijn onderzoeken waarbij aangetoond is dat water inderdaad informatie kan vasthouden, dus een soort geheugen heeft. Interessant is dan te bedenken dat ons lichaam voor 70% uit water bestaat. Ons zieke (= ontregelde) lichaam lijkt in staat met deze informatie vanuit het homeopathisch geneesmiddel zelfherstel op gang te brengen.

Door critici wordt dan gezegd dat homeopathie niet kan werken omdat we het niet begrijpen. Maar het komt wel vaker in de geneeskunde voor dat we een geneesmiddel gebruiken waarvan we het werkingsmechanisme niet begrijpen, zoals het verhaal van aspirine illustreert. Aspirine werd in 1899 op de markt gebracht en bleek een succesvol geneesmiddel. Het werkingsmechanisme, wat het precies doet in ons lichaam, is pas de laatste tien jaar duidelijk geworden ( Zie ook beweringen over homeopathie). Dat we niet wisten hoe aspirine werkte is nooit een reden geweest aspirine van de markt te halen.

Hoe kan het dat zo’n paar van die kleine korreltjes zolang kunnen werken?
Omdat de homeopathische medicatie een prikkel geeft, die het zelfherstellend vermogen stimuleert.
Zo kan het zijn dat u pas na 1 of 2 maanden het middel hoeft te herhalen, indien u een hoge potentie bijv. 200K of MK heeft gebruikt. Het is niet zo dat de korrels zolang in het lichaam blijven circuleren. Waarschijnlijk is de prikkel zelf wel veel sneller uitgewerkt maar is het organisme in staat de betere balans een langere tijd vast te houden.
Waardoor kan de werking van homeopathische medicijnen verstoord worden?
De werking kan verstoord worden door heftige emoties, door medicatie zoals narcosemiddelen of verdovingen bij de tandarts, tranquillizers en drugs. De negatieve werking van koffie op de werking van homeopathische middelen wordt door velen genoemd, echter ook door velen betwijfeld. Een geringe koffieconsumptie tijdens een homeopathische behandeling is naar alle waarschijnlijkheid niet schadelijk.
Bij LM-potenties, die meestal dagelijks of soms wekelijks worden ingenomen, hebben bovengenoemde stoorfactoren minder invloed op de behandeling.
Is homeopathie veilig?
Ja, als men de medicatie volgens voorschrift van de behandelaar gebruikt is, de behandeling met homeopathische geneesmiddelen veilig. Door het bereidingsproces van potentiëren, waarbij sterke verdunningen worden gemaakt, neemt concentratie van de oorspronkelijke stof zodanig af, dat ze absoluut veilig zijn. Geneesmiddelen in gepotentieerde vorm boven de D8, C4 bevatten nauwelijks moleculen van de oorspronkelijke uitgangsstof.

Het kan zijn dat het in grotere hoeveelheden en voor langere tijd nemen van potenties beneden de D6 van sterk giftige uitgangsstoffen schade kan optreden. Echter geen enkele homeopathisch behandelaar zal u dit adviseren.

Hebben homeopathische geneesmiddelen bijwerkingen?
Homeopathische geneesmiddelen hebben geen bijwerkingen, maar kunnen wel reacties oproepen.

Zo kunnen bestaande klachten tijdelijk verergeren en soms kunnen ook klachten van vroeger terugkeren. Deze reacties zijn tijdelijk, niet ernstig en duren normaal gesproken slechts enkele uren tot enkele dagen. Dit zijn tekenen van herstel. Overleg in zulke gevallen met uw homeopathisch behandelaar. (interne link B.1.10 geneesmiddelreacties)

Mag je middelen nemen als je zwanger bent of borstvoeding geeft?
In de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding dient u elk risico te vermijden, dus is het raadzaam om ook voorzichtig te zijn met homeopathie. Zekerheidshalve kan het gebruik van lage potenties, beneden D6, het best vermeden worden.

Schade bij de pasgeborene  door gebruik van homeopathische middelen is niet gerapporteerd.

Veel vervelende zwangerschapsklachten zijn juist goed en veilig door een deskundig behandelaar met homeopathie te behandelen.
Wanneer u zwanger wordt tijdens een al lopende homeopathische behandeling neem dan contact op met uw behandelaar.

Waaruit zijn homeopathische geneesmiddelen samengesteld?
De grondstoffen waaruit homeopathische geneesmiddelen bereid worden zijn in de meeste gevallen plantaardige stoffen, mineralen of dierlijke producten.
De medicijnen  worden verdund met  water en alcohol  onder krachtig  schudden . Wij noemen dat proces potentiëren . De druppels bevatten 50% alcohol en zijn minder geschikt voor inname door kinderen.
Vaak worden deze vloeibare potenties geïmpregneerd in suiker korrels, zogenaamde granuli of globuli.  Deze  korrels zijn makkelijker te doseren en in te nemen, daardoor ook voor kleine kinderen geschikt. Onoplosbare stoffen worden verwreven met melksuiker en tot tabletten verwerkt.

Zie ook patienteninformatie homeopathische geneesmiddelen – beroepsmatige interesse 

Ik heb een suikervrij dieet of ben diabeet, mag ik dan homeopathie gebruiken?
De korrels (granuli of globuli) bevatten 100% sacharose, suiker, d.w.z. 50 mg per granule en 10 mg per globule. Deze hoeveelheid is zowel voor mensen met diabetes mellitus, als voor mensen met een suikervrij dieet geen probleem met een maximale dosering van 3x 3 granuli of 10 globuli per dag.
Tabletten wegen 100 mg en bevatten 100 mg lactose. Bij splitsing van melksuiker in het lichaam komt een deel glucose en een deel galactose vrij in gelijke delen. Dus inname van 3 keer daags 2 tabletten geeft 300 mg glucose, hetgeen voor een diabeet of iemand met een suikervrijdieet geen probleem is.
De druppels bevatten 50% alcohol en zijn in een dosering van 3 keer daags  10 tot 20 druppels geen probleem voor een diabeticus.
Ik heb last van lactose-intolerantie, mag ik dan homeopathie gebruiken?
Tabletten wegen 100 mg en bevatten 100 mg lactose en dus voor mensen met een lactose-intolerantie minder geschikt. De korrels en druppels zullen bij lactose-intolerantie geen problemen geven, deze zijn lactose-vrij.
Ik heb wel eens gehoord dat het eerst erger moet worden voordat het helpt. Hoe zit dat?
Het komt voor dat er eerst een korte verergering van bestaande klachten optreedt voordat de verbetering inzet. Dit kan uren tot enkele dagen duren. U kunt zich voorstellen dat het organisme de strijdt aanbindt met de ziekte, hetgeen tot opvlamming van de symptomen kan leiden. Deze verergering leidt niet tot levensgevaarlijke toestanden, maar kan wel een reden zijn contact met de homeopathisch behandelaar op te nemen. Een misverstand is dat de verergering nodig zou zijn om te genezen.

Zie ook homeopathische geneesmiddelreacties

Ze zeggen dat het wel helpt maar dat je geduld moet hebben. Hoe snel helpt zo’n middel?
Een homeopathisch middel kan snel helpen. Vooral bij acute klachten kan een passend middel zeer snel, binnen minuten tot uren werken. Iemand voelt zich rustiger worden en valt vaak in slaap. Werkt een middel bij acute klachten niet binnen een dag, dan is de keus verkeerd.
Bij chronische klachten echter is het anders. Meestal neemt de behandelaar 6 tot 8 weken om het effect af te wachten. Is er geen reactie dan wordt er van middel veranderd. Soms treedt er al verandering op in de eerste week, soms gaat het proces geleidelijk en verminderen de klachten bijna zonder dat iemand het zich bewust is. Krijgt u een middel, geef het dan echt de tijd en wacht af. Een verbetering kan zich snel inzetten, maar daarmee is een chronische ziekte nog niet genezen. Dus toch geduld!
Hoe lang duurt nu een homeopathische behandeling van een chronische aandoening?
Bij de behandeling van een chronische ziekte kunt u wel vrij snel gunstig reageren, als we het goede middel te pakken hebben, maar de genezing moet zich doorzetten. Vaak verloopt de behandeling in fasen, waarbij ook oude klachten tijdelijk even terug kunnen komen of er periodes van terugval zijn . Dit hoort er allemaal bij. Wel zult u merken dat geleidelijk de energie verbetert en u zich geestelijk beter voelt.
Soms neemt het zoeken van het juiste middel flink wat tijd en moeten we een paar keer van middel wisselen, voordat het gunstige beloop optreedt .
De duur van de behandeling kan zo variëren van meerdere maanden tot enkele jaren.
De homeopathische behandeling van een chronische ziekte is soms net schaken, je moet met de juiste tactiek en juiste openingszet starten om later in het eindspel de overwinning te kunnen behalen.
Moet ik nu mijn hele leven die korrels slikken?
In de meeste gevallen is de homeopathische behandeling  tijdelijk van aard, waarbij het doel is weer gezond te worden. U heeft dan geen middelen meer nodig. Hierbij kan het wel voorkomen dat u toch een bepaalde gevoeligheid heeft voor het ontwikkelen van bepaalde klachten, zoals eczeem of hoofdpijn en u later deze klachten weer eens terugkrijgt. Met name kan dit het geval zijn  als er zich een moeilijke fase in uw leven voordoet. Door bijvoorbeeld stress of nare gebeurtenissen is er dan een terugval en is bijsturing nodig. U kunt dan weer de behandeling oppakken.
Mag je koffie of pepermunt gebruiken tijdens de behandeling?
Hierover wordt in de homeopathie verschillend gedacht. Veel behandelaars hebben de meeste mensen prima zien reageren zonder de koffie te hoeven stoppen of andere tandpasta te hoeven laten gebruiken. Wilt u op zeker spelen, dan kunt u de volgende regels hanteren:
 • mensen die meer dan 3 kopjes gebruiken: koffie stoppen;
 • middel niet innemen rond het tandenpoetsen of koffie drinken;
 • geen scherpe menthol snoepjes;
 • wil het niet verbeteren, stop dan eens met alle koffie en neem een pepermuntvrije tandpasta.
Kan je homeopathische middelen gebruiken naast reguliere geneesmiddelen?
Het is geen bezwaar homeopathie naast reguliere geneesmiddelen te gebruiken.
Indien u  reguliere geneesmiddelen gebruikt op voorschrift van huisarts of specialist wordt geadviseerd hiermee door te gaan, omdat stoppen hiervan in veel gevallen gevaar kan opleveren.

Als blijkt dat u goed reageert op de homeopathische behandeling, kan bekeken worden of in overleg met uw huisarts of specialist de reguliere medicijnen kunnen worden afgebouwd.                                                                                                                                          

Moet ik op dieet wil een middel helpen?
Nee, dat is niet nodig om het middel te laten werken. Bij bepaalde aandoeningen kan het wel verstandig zijn de voeding aan te passen; hierover ontvangt u dan advies.
Zo is het verstandig bij drukke kinderen de suikers en frisdranken eens te stoppen.
Bij reumatische aandoeningen kan het schelen in de pijn minder vlees te eten.
Bij chronische slijmvorming in de luchtwegen kan het verstandig zijn minder zuivel te gebruiken.

 

Is homeopathie eigenlijk wel wetenschappelijk onderbouwd?
Naar de werkzaamheid is uitvoerig wetenschappelijk onderzoek gedaan. De exacte werking van homeopathie is nog niet bekend, hiernaar wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan. (zie ook: wetenschap en beweringen over homeopathie)
Worden de homeopathische behandelingen vergoed door mijn zorgverzekeraar?
Afhankelijk van uw zorgverzekeraar  en de door u gekozen aanvullende verzekering wordt de homeopathische behandeling geheel, gedeeltelijk of niet vergoed. Informatie hierover vindt u in de polis van uw ziektekostenverzekering.

Zie ook: Patiënteninformatie verzekering.

Waarom wordt er geen uitgebreidere informatie gegeven over de homeopathische geneesmiddelbeelden en bij welke ziektebeelden ze werkzaam zijn?
De in de literatuur beschreven homeopathische geneesmiddelbeelden zijn zeer uitvoerig en gedetailleerd. Als een middel wordt voorgeschreven zal een deel van de informatie bij u passen een ander deel niet. Dit kan  verwarrend werken. Alleen een deskundig homeopathisch behandelaar zal kunnen bepalen welke informatie bruikbaar is voor de geneesmiddelkeuze.

Een informatief boekje met begrijpelijke beschrijvingen homeopathische geneesmiddelbeelden is het boekje van Frans Kusse, “Welk type bent u?”

Daarnaast mogen sinds 2012 geen indicaties op verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen vermeld worden, wanneer die volgens de reguliere wetenschappelijke normen niet voldoende zijn onderbouwd. Ook het vermelden van indicaties van homeopathische geneesmiddelen op websites is verboden. Link: zelfhulpboekje van de KVHN: “de homeopathiewijzer”

Share This