Hoe verloopt het eerste consult?

Om een goed beeld van uw klachten en uw persoon te krijgen is een uitgebreid eerste consult nodig. De behandelaar moet over voldoende informatie beschikken om het meest passend middel te bepalen (zie Wat is homeopathie). Dat werkt het best als er voldoende tijd en ruimte is om u in alle rust persoonlijke aandacht te geven. Voel u vrij alles te vertellen wat er speelt, ook al zijn dit soms zaken die er in uw ogen niet zo toe doen of punten die u moeilijk vindt te vertellen.

Daarnaast moet de behandelaar inschatten wat uw mogelijkheden voor herstel zijn en of er factoren zijn die uw herstel kunnen belemmeren. Zo nodig vindt er ook lichamelijk onderzoek plaats.

Ook moet er gekeken worden of er voldoende onderzoek door huisarts of specialist is gedaan naar de oorzaak van uw klachten en of de diagnose helder is. Mocht dit niet het geval zijn, dan is verwijzing naar uw huisarts gebruikelijk.

Uit bovenstaande blijkt dat een dergelijk eerste consult veel meer tijd neemt dan u gewend bent. Meestal duurt een eerste consult één tot anderhalf uur.

Share This