Reacties op het middel

Na inname van het middel kan de patiënt reacties vertonen. Het is goed te beseffen dat dit geen bijwerkingen zijn zoals bij reguliere medicijnen. Dit zijn meestal tekenen van herstel. Zie hiervoor de tekst onder vervolgconsult. Meestal duren deze reacties kort, enkele uren tot dagen. Overleg met uw homeopathisch behandelaar wanneer u zich hierover zorgen maakt.

Wanneer u een homeopathische behandeling krijgt, kunnen nieuwe klachten ontstaan en soms oude klachten terugkomen. Het is verstandig om dan in eerste instantie contact op te nemen met uw homeopathisch behandelaar, behalve in levensbedreigende situaties. Nieuwe klachten kunnen een reactie zijn op het homeopathisch geneesmiddel. Als men deze klachten dan weer met reguliere medicijnen gaat behandelen kan verstoring van de homeopathische behandeling ontstaan.

In levensbedreigende situaties, in twijfelgevallen of wanneer u uw homeopathisch behandelaar onverhoopt niet kunt bereiken, adviseren we u altijd contact op te nemen met de huisarts of de huisartsenpost.

Share This