Homeopathie en occultisme

Vanuit christelijke kring wordt soms de vraag gesteld of men wel van homeopathie gebruik mag maken. Niet vanwege een gebrek aan werkzaamheid maar omdat het “occult” zou zijn. Er is hier echter sprake van angst en onbekendheid. In de homeopathische literatuur, de homeopathische farmacopee, wordt duidelijk omschreven van welke stoffen wordt uitgegaan bij de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel door een apotheek. Ook de bereiding via trapsgewijze verdunning van de uitgangsstof gepaard gaande met schudbewegingen of verwrijvingen is geheel gestandaardiseerd en na te lezen. Er wordt ten onrechte beweerd dat de bereiding plaats zou vinden bij bepaalde stand van maan of planeten, of onder het uitspreken van magische spreuken of gebeden. Hoe dit verdunnen en schudden tot werkzame geneesmiddelen kan leiden is een vraag waar de wetenschap nog een verklaring voor zoekt. Waarschijnlijk heeft het met informatie overdracht vanuit de oorspronkelijke stof op de oplossingen te maken. Het is een misvatting dat wat we nog niet weten, verdacht of occult te noemen.

Op een christelijke manier gezegd: er wordt gebruik gemaakt van de ingeschapen informatie en scheppingskracht die oorspronkelijk in elk element, mineraal, plant of dier aanwezig is. We gebruiken deze informatie voor herstel van een ziek organisme. Christenen beleven dat ze een dankbaar gebruik mogen maken van Gods wetten en dat ze daarmee zieken mogen helpen met respect en zorg.

Dr Erik Stolper, oud huisarts geeft vanuit zijn christelijke overtuiging zijn mening in de volgende tekst weer..

Share This