Tritureren

Tritureren is verwrijven, een farmaceutische techniek gebruikt bij bereiding homeopathische geneesmiddelen. Het maken van potenties met water/alcohol van onoplosbare stoffen, zoals metalen en bepaalde chemische verbindingen, is pas mogelijk als de uitgangsstof door verwrijven met melksuiker tot een C3 of D6 is gepotentieerd. Dan pas zijn de  ontstane deeltjes zo klein dat colloïdale oplosbaarheid mogelijk is. Vanaf C3 of D6 wordt vervolgens met water /alcohol verder gepotentieerd tot hogere potenties.

Zie website: bereiding

Synoniemen:
verwrijvingstechniek, verwrijven