Homeopathische geneesmiddelen worden op eigen manier bereid volgens richtlijnen te vinden in de homeopathische farmacopee. Een kenmerk van het homeopathisch geneesmiddel is de potentie. De potentie geeft de mate aan waarin het middel verdund en geschud is.
Het blijkt in de praktijk dat middelen voorgeschreven volgens het similia-principe het veiligst, en het best in gepotentieerde vorm gegeven kunnen worden.
Op elke bereiding vinden we op het etiket als aanduiding de naam van de oorspronkelijke uitgangsstof met daarnaast een code voor het potentieersysteem (D, C, K of LM) en een getal dat het aantal maal aangeeft dat het middel is gepotentieerd, de potentie-sterkte.
Homeopathie en kruidengeneeskunde (fytotherapie) worden vaak verward. Het verschil is dat fytotherapeutische geneesmiddelen (kruiden) niet worden gekozen volgens het similia-principe en ze (dan ook) niet worden gepotentieerd. Meestal gaat het om alcoholische tincturen met een bepaalde concentratie aan werkzame stof afkomstig van de plant. Traditioneel worden de gedroogde kruiden als thee gebruikt, moderner is de toedieningsvorm per capsule, waarbij het gehalte aan geneeskrachtige stof per capsule is gestandaardiseerd.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This