Kosten van een homeopathische behandeling

De kosten van de behandeling zitten vooral in de tijd die uw homeopathisch behandelaar aan u besteedt. U hoeft geen eigen risico te betalen. Het vraagt veel tijd om alle gegevens te verzamelen (zie het eerste consult en vervolgconsult), dus zullen de kosten van homeopathische consulten beduidend hoger zijn dan het korte huisartsconsult van meestal 10 minuten. Het is gebruikelijk dat een eerste consult in het algemeen 60-90 minuten duurt. Een vervolgconsult zal meestal 30-45 minuten in beslag nemen. De hoogte van de consultprijs verschilt per behandelaar. De tarieven zijn namelijk vrij en er mogen volgens de wet geen onderlinge prijsafspraken gemaakt worden. Soms worden telefonische consulten naar tijd in rekening gebracht.

De kosten worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.

Overige kosten

De kosten van homeopathische geneesmiddelen zijn in verhouding laag. Een enkelvoudig homeopathisch geneesmiddel zal rond de 15 euro kosten en daar kunt u heel lang mee doen. Bij voorschrijven van een nieuw middel zult u dit opnieuw moeten betalen. De kosten van geregistreerde homeopathische geneesmiddelen kunnen onder uw aanvullende verzekering vallen.

Share This