Praktische informatie

Nadat er met een homeopathisch middel begonnen is vindt er regelmatig contact plaats tussen u en de behandelaar, om het effect van de behandeling te kunnen beoordelen. 

Als uw gezelschapsdier verzekerd is tegen ziektekosten, dan worden de kosten voor een homeopathisch consult en de homeopathische medicijnen onder bepaalde voorwaarden vergoed. Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw dieren ziektekostenverzekering. 

Voor informatie zie Wegwijzer/Diergeneeskunde

Share This