Potentiëren

Onder potentiëren verstaan we het farmaceutisch bereidingsproces waarbij het homeopathisch geneesmiddel dmv. verdunnen en schudden/verwrijven in stappen wordt bereid. Elk stap noemen we een homeopathische potentie Hahnemann heeft deze bereidingswijze ontdekt en beschreven in het Organon paragraaf 269:

Ze ontwikkelt die geneeskrachten tot een tevoren ongehoorde graad van werkzaamheid, waardoor ze allemaal pas echt bijzonder, ja zelfs onmetelijk “doordringend” actief en dienstig worden” ….. Deze merkwaardige verandering in de eigenschappen van natuurlijke stoffen ontwikkelt door mechanische inwerking op hun kleinste partikel, door verwrijven en schudden (terwijl ze door middel van een indifferente droge of vloeibare substantie van elkaar gescheiden zijn), de latente dynamische krachten die tevoren onopgemerkt, als het ware sluimerend in hen verborgen waren en vooral invloed kunnen uitoefenen op het levensbeginsel, op de conditie van dierlijk leven. Daarom wordt deze bewerking van die stoffen dynamiseren of potentiëren genoemd (ontwikkelen van artsenijkracht) en de ontstane producten dynamiseringen oftewel potenties in verschillende graden.”

Zie website: bereiding van homeopathische geneesmiddelen.

Synoniemen:
potentieersyteem, gepotentieerd