Homeopathisch werkend dierenartsen en therapeuten

Binnen de Koninklijke Maatschappij ter Bevordering van de Diergeneeskunde (KNMvD) bestaat een werkgroep homeopathische werkende dierenartsen. Het is verrassend te zien welke resultaten met homeopathische behandeling van dieren te behalen zijn, zowel bij huisdieren als binnen de agrarische sector. De keuze van een geneesmiddel wordt vooral gebaseerd op wat de eigenaar heeft waargenomen in het gedrag en de constitutie van het dier.

Erg actueel is het overmatig antibiotica gebruik in de veeteelt, dat leidt tot het ontstaan van resistente bacteriestammen. Het vormt een groot gevaar voor onze volksgezondheid. Dit zou mogelijk tegen te gaan zijn door veel meer gebruik te maken van homeopathie op de boerenbedrijven. Met de behandeling van epidemieën ook onder vee heeft de homeopathie in het verleden goede resultaten behaald. Een voorbeeld hiervan is het onderzoek naar diarree bij biggen door Camerlink et al.[1]
Homeopathisch werkende dierenartsen zijn te vinden op www.holistischedierenartsen.nl

Naast deze groep dierenartsen zijn er ook therapeuten met speciale opleiding homeopathie voor dieren, die dieren homeopathisch behandelen.

[1] Camerlink I, Ellinger L, Bakker EJ, Lantinga EA.Homeopathy as replacement to antibiotics in the case of Escherichia coli diarrhoea in neonatal piglets. Homeopathy 2010;99(1):57-62 | PubMed

Share This