Hoe verloopt een behandeling?

Het hele dier staat centraal bij een homeopathische behandeling. Alle informatie over uw dier van belang. Niet alleen wordt er ingegaan op de klacht van het dier, maar ook alle andere eigenschappen van het dier worden uitvoerig nagevraagd.  

Over de volgende gebieden kunt u in ieder geval vragen verwachten:  

  • Voorgeschiedenis van het dier, het liefst vanuit het nest 
  • Eten/drinken/slapen/ontlasting/plassen/seksualiteit  
  • Omgang met mensen en dieren/ reactie in bepaalde situaties.  
  • Angsten, agressief gedrag 
  • Lichamelijke klachten in andere delen van het lichaam  
  • Reactie van het dier op vaccinatie / ontwormingsproducten 

Daarnaast zijn er nog veel meer vragen te stellen, om zoveel mogelijk informatie over uw dier te verzamelen. Al deze informatie heeft de dierenarts nodig om een zo compleet mogelijk plaatje te maken van het verhaal van uw dier. De duur van een homeopathisch consult is gemiddeld een uur. Deze tijd is nodig om uitgebreid alles te kunnen vragen, het dier te kunnen observeren (=bekijken) en een (eenvoudig) lichamelijk onderzoek uit te voeren. Na het consult gaat de dierenarts aan de hand van het hele verhaal kijken welk homeopathisch middel uw dier nodig heeft.   

Binnen de homeopathie is het ook belangrijk om te kijken naar de omstandigheden waarin het dier leeft. Waar woont het dier? Alleen met mensen of zijn er ook nog andere dieren? Wat voor voeding krijgt het dier? Hoe veel beweging krijgt het dier en voldoet dit aan de behoeften van het dier? Als bepaalde omstandigheden niet optimaal zijn voor een dier moet je daar ook iets aan doen. Alleen homeopathie is dan niet voldoende. 

Share This