Bewijs voor homeopathie

Het definitieve bewijs voor werking van homeopathie is weliswaar wetenschappelijk wel geleverd, echter dit bewijs wordt door de reguliere geneeskunde niet geaccepteerd. Zie voor de stand van zaken het hoofdstuk “Wetenschap en Onderzoek” op deze site en het vertaalde rapport WissHom. op de homepage. In het kort kan men zeggen:

  • De werking van homeopathische geneesmiddelen op planten, dieren en patiënten overtuigend is aangetoond.
  • De kwaliteit van onderzoek naar de werkzaamheid van homeopathie doet niet onder voor het onderzoek naar werkzaamheid van reguliere geneesmiddelen.
  • Er is bij beoordeling van het onderzoek in de homeopathie minder publication-bias (1)  gevonden dan in de reguliere geneeskunde.

Op grond van deze resultaten zou men de homeopathie moeten erkennen. Men eist echter binnen in  natuurwetenschappelijk denken een fysiek verklaringsmodel voor de werking. Deze is momenteel op het fysieke vlak (nog) niet te geven.

(1) Onder publication-bias verstaat men de vertekening die ontstaat als bij wetenschappelijk onderzoek de positieve resultaten wel, maar negatieve of onduidelijke resultaten niet gepubliceerd worden.)

Zie ook:  wetenschap en onderzoek,