Overzicht klinisch effect onderzoek: Randomised Controlled Trials (RCT’s)

 • Overzicht van RCT’s van website van de “Faculty of Homeopathy” te Londen [18].
  Eind 2014, waren er 189 RCT’s over homeopathie met 100 verschillende klinische aandoeningen gepubliceerd in peer-reviewed wetenschappelijke tijdschriften. Hiervan waren 104 artikelen placebo-gecontroleerd en nader bekeken:
  • 41% van de trials was positief – conclusie: homeopathie was werkzaam
  • 5% van de trials was negatief (5 trials) – uitkomst: homeopathie onwerkzaam.
  • 54% van de trials (56 trials) gaf geen uitsluitsel

Lijst onderzoekingen en verwijzing http://facultyofhomeopathy.org/randomised-controlled-trials/

De conclusie van het WissHom rapport:
In overeenstemming met de meerderheid van de tot nu toe gepubliceerde systematische reviews en meta-analyses blijken er aanwijzingen te bestaan voor een superioriteit van de klassieke homeopathie in vergelijking met placebo. Eveneens overeenkomstig vroegere meta-analyses dient te worden opgemerkt dat de kwaliteit van de studies in het algemeen niet bevredigend is. In de laatste 25 jaar verschenen enkele kwalitatief goede studies met individuele homeopathie en ultramoleculaire medicamenten na een peer review in Medline-geïndexeerde tijdschriften van hoog niveau. In het merendeel (7/9) wijzen ze op een specifieke werking van deze geneesmiddelen, hoewel de onderzoekspopulatie van de individuele studies in het algemeen te klein is om op zichzelf staand een duidelijke superioriteit te vertonen.

 • Hierbij wijzen wij nog op discussie die momenteel gevoerd wordt over het nut van de RCT’s in het algemeen en de problemen met RCT’s in onderzoek naar homeopathie in het bijzonder.
  Problemen RCT en homeopathie /  Rapport WissHom

[18] Zie http://facultyofhomeopathy.org/research/

Share This