Overzicht klinisch effect onderzoek: Randomised Controlled Trials (RCT’s)

Op de website van het HRI-research instituut is te vinden: “Bewijs voor homepathie
link: ( https://www.hri-research.org/nl/homeopathie-faqs/er-is-geen-wetenschappelijk-bewijs-dat-homeopathie-werkt/ )

Eind 2022 waren er 271 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep (RCT’s) naar 144 aandoeningen gepubliceerd in peer-reviewed tijdschriften, met genoeg informatie om de uitkomsten te kunnen analyseren.
Daarvan waren er 157 dubbelblind gerandomiseerd en placebo-gecontroleerd naar 95 medische aandoeningen

  • 43% had een positieve uitkomst (67 onderzoeken) – deze onderzoeken bewezen dat homeopathie effectief is
  • 3% was negatief (5 onderzoeken) – homeopathie was niet effectief
  • 54% lieten geen duidelijke verschillen zien (85 stuks)

Een ander overzicht en eigen beoordeling van de voorhanden zijnde RCT’s op hun kwaliteit is te vinden in het WissHom rapport “Resultaten van oorspronkelijke RCT’s met individuele homeopathie en hoge potenties in vergelijking met placebo en standaardbehandelingen”, K von Ammon e.a. (2016)  en hoofdstuk 3 van het WIssHom rapport van 2021.

De conclusie van het WissHom rapport (2016):
In overeenstemming met de meerderheid van de tot nu toe gepubliceerde systematische reviews en meta-analyses blijken er aanwijzingen te bestaan voor een superioriteit van de klassieke homeopathie in vergelijking met placebo. Eveneens overeenkomstig vroegere meta-analyses dient te worden opgemerkt dat de kwaliteit van de studies tot dan in het algemeen niet bevredigend was. In de laatste 25 jaar verschenen enkele kwalitatief goede studies met individuele homeopathie en ultramoleculaire medicamenten na een peer review in Medline-geïndexeerde tijdschriften van hoog niveau. In het merendeel (7/9) wijzen ze op een specifieke werking van deze geneesmiddelen, hoewel de onderzoekspopulatie van de individuele studies in het algemeen te klein is om op zichzelf staand een duidelijke superioriteit te vertonen.

  • Hierbij wijzen wij nog op discussie die momenteel gevoerd wordt over het nut van de RCT’s in het algemeen en de problemen met RCT’s in onderzoek naar homeopathie in het bijzonder.
    Problemen RCT en homeopathie /  Rapport WissHom

In het WissHom rapport van 2021, hoofdstuk 3,  zijn nog een paar voorbeelden te vinden van een aantal goed uitgevoerde klinische studies. U kunt ze daar nalezen.

  • Chronische slaapstoornissen (2019)
  • Seroomvorming na mastectomie en directe borstreconstructie (2019)
  • Premenstrueel syndroom (PMS) (2019)
  • Homeopathie bij patiënten met gevorderde niet-kleincellige longkanker – aanvullend op conventionele behandeling (2020)

Deze studies, uitgevoerd volgens de huidige wetenschappelijke normen, tonen op indrukwekkende wijze aan in welke mate homeopathie een bijdrage kan leveren in de huidige medische praktijk.

 

Share This