De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in het onderzoek van de homeopathie, zowel ten aanzien van de kwaliteit als van de hoeveelheid onderzoek. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken en daarbij ook van de problemen die onderzoekers op dit vrij nieuwe vakgebied van de geneeskunde tegenkomen.

Gebruik wordt gemaakt van het in mei 2016 verschenen rapport van WissHom (Wissenschafliche Gesellschaft für Homöopathie) “Der aktuelle Stand der Forschung zur Homöopathie”.
Bij elk onderdeel kunt u de originele tekst vertaald in het Nederlands per hoofdstuk in pdf inzien.

Zie ook: WissHom rapport – Inleiding

Tevens is gebruik gemaakt van informatie van de prima Engelse website van het “Homeopathic Research Institute” (HRI) www.hri-research.org.

Men kan onderscheid maken in verschillende onderzoeksterreinen.

Fundamenteel onderzoek dient de werkzaamheid van de basale werkingsprincipes, zoals de similia-regel en het potentiëren aan te tonen. Klinisch onderzoek is gericht op de effectiviteit in de praktijk van de behandelmethode. Vaak wordt beweerd dat deze wetenschappelijke onderbouwing in de homeopathie mist. Uit het overzicht dat u hier kunt vinden blijkt dat dit ten onrechte is.

In dit deel van de website wordt de stand van zaken gegeven omtrent onderzoek naar homeopathie.

Beschreven wordt:

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly

Share This