Wetenschap en onderzoek naar homeopathie

Gebruik wordt gemaakt van het in mei 2016 verschenen rapport van WissHom (Wissenschafliche Gesellschaft für Homöopathie) “Der aktuelle Stand der Forschung zur Homöopathie”.
Bij elk onderdeel kunt u de originele tekst vertaald in het Nederlands per hoofdstuk in pdf inzien.

Zie ook: WissHom rapport – Inleiding

Tevens is gebruik gemaakt van informatie van de prima Engelse website van het “Homeopathic Research Institute” (HRI) www.hri-research.org.

Men kan onderscheid maken in verschillende onderzoeksterreinen.

Fundamenteel onderzoek dient de werkzaamheid van de basale werkingsprincipes, zoals de similia-regel en het potentiëren aan te tonen. Klinisch onderzoek is gericht op de effectiviteit in de praktijk van de behandelmethode. Vaak wordt beweerd dat deze wetenschappelijke onderbouwing in de homeopathie mist. Uit het overzicht dat u hier kunt vinden blijkt dat dit ten onrechte is.

In dit deel van de website wordt de stand van zaken gegeven omtrent onderzoek naar homeopathie.

Beschreven wordt:

Share This