Geneesmiddelproef

Een geneesmiddelproef is een onderzoek waarbij het homeopathisch geneesmiddel in ruwe, dan wel gepotentieerde vorm aan gezonde vrijwilligers wordt gegeven. Het doel is te bepalen welke verschijnselen en symptomen de te testen stof bij de gezonde mens kan oproepen. Het is een van de belangrijke pijlers waarop de homeopathie rust, naast het similia-principe en individuele behandeling. De proef wordt volgens vast protocol uitgevoerd.  Hahnemann stelde:

“We moeten ons dus uitsluitend houden aan de pathologische bijzonderheden en conditieveranderingen, die de medicamenten in het gezonde lichaam kunnen opwekken en bedenken dat alleen die storingen ons duidelijk kunnen maken , welke geneeskracht de middelen bezitten.“ (Hahnemann, Organon paragraaf 21).

Hij was daarmee een van de eersten die op deze manier systematisch klinisch geneesmiddelonderzoek propageerde.(1810)

Zie ook website ECH-research-proving.
Zie website: geneesmiddelproef

Synoniemen:
GMP