Europese Farmacopee

Europese farmacopee. De homeopathische sectie van de Europese Farmacopee 10e editie bevat algemene en individuele bereidingsvoorschriften en kwaliteitseisen (monografieën) van grondstoffen en is gericht op harmonisatie van de nationale Duitse en Franse monografieën. De Europese Farmacopee is alleen te raadplegen online na inschrijving.

Zie Europese Farmacopee op internet