Unitaire homeopathie

De Unitaire Homeopathie behandelt een patiënt door hem één enkel middel te geven, vandaar de naam “unitair”. Het wordt gekozen op basis van de totaliteit van de specifieke symptomen van de persoon en niet op basis van zijn ziekte. In Nederland wordt meer de term “klassieke homeopathie” gebruikt. in Vlaanderen meer de term “unitair”.

Synoniemen:
Klassieke homeopathie
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly