Syndroomverschuiving

Syndroomverschuiving. Bij onderzoek van een ziektegeschiedenis zien we vaak een opeenvolging van verschillende ziektebeelden na elkaar. Hahnemann wees hier al op en gaf aan dat er één basisontregeling ten grondslag lag aan deze opeenvolging. Men kan het organisme als één functionerend systeem zien dat ontregelingen daar opvangt waar het het minst kwaad kan. Bijvoorbeeld; als eerste aan de huid, vervolgens aan de slijmvliezen en later in de vorm van orgaanstoornissen: een proces van verschijnen van symptomen van buiten naar binnen. Bij genezing ziet men een omgekeerde volgorde met optreden van vroegere symptomen en verschuiving van symptomen van binnenkant naar de buitenkant van het organisme:  volgens de zogenaamde “wet van Hering”.