Wikipedia en de waarheid [1]

Deze website is opgezet door “The Association of Sceptical Investigation.” Dit genootschap heeft ten doel de ware scepsis in de wetenschap te bevorderen – gekenmerkt door nieuwsgierigheid en gezonde twijfel. Dit houdt in dat men met een open mind fenomenen, die nog niet te verklaren zijn, onderzoekt, en dogmatische aannames in twijfel trekt. Zo zou men ook met deze sceptische instelling de beweringen dienen te onderzoeken gedaan door personen, die zichzelf de titel “scepticus” 1 hebben aangemeten.
Deze zogenaamde “sceptici” bestrijden alle in hun ogen onzinnige CAM-behandelwijzen op een dogmatische manier, die meer doet denken aan een inquisitie dan aan wetenschap.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly