Wikipedia en de waarheid

Wikipedia. Een van de meest populaire kennisbronnen op het internet, Wikipedia, voert al jaren een negatieve campagne tegen alle soorten CAM geneeskunde, ook homeopathie. Het is niet mogelijk zelf over deze onderwerpen, bv over homeopathie iets te publiceren in de encyclopedie,  zonder dat de tekst direct wordt gecensureerd of verwijderd . Dit staat haaks op het open karakter van deze encyclopedie.  Overleg hierover is al vaak geprobeerd maar blijkt helaas niet mogelijk.