Wettelijke status homeopathische geneesmiddelen

Wettelijke status. Geregistreerde homeopathische geneesmiddelen vallen wettelijk onder de geneesmiddelen. Echter zelfzorgmiddelen vallen hier niet onder en zijn in Nederland het laatste decennium steeds moeilijker verkrijgbaar. Sinds 1 juli 2012 mogen geen indicaties meer vermeld worden op verpakkingen, tenzij er wetenschappelijk bewijs van effectiviteit is volgens reguliere farmacologische normen. Het principe hier is “one remedy-one target”. Elk middel moet een vaste indicatie hebben en deze moet wetenschappelijk zijn onderbouwd. Omdat homeopathie per definitie systeemgericht is en dus niet gericht op één onderdeel van het lichaam maar op het totale organisme, is aan de eis van deze wet onmogelijk te voldoen. Zonder indicatie op de verpakking is de homeopathische zelfzorg voor het brede publiek moeilijker toegankelijk geworden. Tot 2012 waren de homeopathische geneesmiddelen op gebied van zelfzorg vrij verkrijgbaar en was homeopathie één van de meest geaccepteerde en veilige methodes.