Wettelijke status homeopathische geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen zijn in Nederland onder de huidige regering moeilijker verkrijgbaar. Sinds 1 juli 2012 mogen geen indicaties meer vermeld worden op verpakkingen, tenzij er wetenschappelijk bewijs van effectiviteit is volgens farmacologische uitgangspunten. Het principe daarvan is “one remedy-one target”. Omdat homeopathie per definitie systeemgericht is en dus niet gericht op één onderdeel van het lichaam als biosysteem, is aan de eis van deze wet onmogelijk te voldoen. In de Verenigde Staten bestaat al jaren een “Consortium voor Integrative Medicine”, waarin diverse vormen van complementaire behandeling volgens passende wetenschappelijke methodiek onderzocht en geëvalueerd worden. In verschillende Amerikaans ziekenhuizen worden dan ook complementaire methoden aangeboden aan de patiënten. Deze open houding staat in schril contrast tot gereserveerde houding van de Nederlandse overheid en ziekenhuizen.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly