Epidemie

Epidemie en homeopathie. Met homeopathische behandeling van epidemische aandoeningen zijn veel goede resultaten in het verleden bereikt. Bij een epidemie verzamelt de homeopathisch  behandelaar de kenmerkende symptomen van meerdere gevallen van die epidemie, voegt ze samen tot een beeld en kiest aan de hand van deze symptomen een beperkt aantal geneesmiddelen. Deze worden dan vrij eenvoudig aan de desbetreffende groep patiënten voorgeschreven. Hahnemann zelf deed veel goede ervaring op met de behandeling van cholera epidemie toen deze in 1831/1832 door Europa trok. Zelfs tijdens de dramatische Spaanse griep epidemie in 1918 werden veel betere resultaten behaald dan met de toen gangbare therapie. Cijfers uit publicaties uit die tijd laten een sterfte van 1-2% zien bij homeopathische behandeling en sterfte van rond 30% of meer bij toen conventionele therapie.

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly