Stap 5 Verbetering homeopathische behandeling bij acute virus aandoeningen, uitbreiding COVID-19 app.

In 2022-2023 werd de app verfijnd door nog meer klinische data van goed reagerende COVID-19 patiënten  toe te voegen. Zo kon de vragenlijst worden uitgebreid tot nu 35 symptomen en kan een keus worden bepaald tussen 10 homeopathische geneesmiddelen.

Daarnaast bleek de verbeterde app zeer goed bruikbaar bij andere virale aandoeningen. Juist bij dit soort ziekten worden veel “algemene” symptomen gezien zoals moeheid, koorts en hoofdpijn, zonder veel specifieke kenmerken. De klassieke homeopathie richt zich bij de anamnese van patiënten vooral op het vinden van heel specifieke symptomen. Hierdoor is een uitgebreide anamnese nodig. De algemene symptomen worden niet goed bruikbaar geacht omdat deze rubrieken in het homeopathische repertorium door te veel aanvullingen veel te groot zijn geworden. Ze missen zo een onderscheidend vermogen en is er in de praktijk niet goed mee te werken. Nu blijkt het gebruik van algemene symptomen na bepaling van de LR ratio juist heel goed bruikbaar in de app. Dat is een leuke verrassing en leidt ertoe dat veel meer patiënten, makkelijker zonder een lange anamnese behandeld kunnen worden. Dit maakt behandelen eenvoudiger, sneller en minder kostbaar, juist op momenten als de tijd dringt zoals bij de behandeling van acute ziekten. Dit was al eerder opgevallen bij het toepassen van de eerste COVID-19 app.

Het uiteindelijk streven van de opeenvolgende onderzoekingen is te komen tot een nieuw Repertorium gebaseerd op Baysiaans onderzoek. Dit heeft kans van slagen als er een groot aantal homeopathische behandelaars hun gegevens beschikbaar stellen, tevens zullen ze  aanvullende instructies en training moeten ontvangen om vermijdbare fouten (bias)  bij het inschatten van symptomen en resultaten. Alleen gegevens van duidelijk op korte termijn genezen patiënten kunnen worden gebruikt voor het onderzoek. Zo werden bij de ontwikkeling van de laatste versie van de app van de 3000 cases, slechts de gegevens van 1424 cases gebruikt.
De periode van de COVID-19 epidemie was eigenlijk te kort om een volledige app verder te ontwikkelen. Omdat in de homeopathie het vooral om de symptomatologie gaat en niet zozeer  om de diagnose, kon de app verder aangevuld worden met gegevens van andere acute virale infecties. Zo ontstond een breder toepasbaar instrument.

Link naar Thieme (openbaar)

Link naar artikel uit “Homeopathic Links” (niet openbaar)

De ontwikkelingen staan niet stil. Veel werk zal moeten worden verzet. Homeopathische behandelaars zullen zich steeds meer internationaal moeten organiseren om bovenbeschreven onderzoeksprojecten mogelijk te maken. Ze zullen zich steeds meer bewust moeten worden van de valkuilen die ze in de praktijk tegen komen, soms van te voren verwacht, soms uit onverwachte hoek. 

Share This