Recent onderzoek homeopathie tijdens de COVID19 pandemie.

Hierbij besteden we aandacht aan twee gepubliceerde onderzoeken betreft onderzoek naar homeopathie en COVID-19. Er is in het verleden ruim ervaring opgedaan met behandeling met homeopathie tijdens verschillende epidemieën vaak met verrassend goed resultaat.
Voor informatie over de methode hoe tijdens een epidemie homeopathische behandeld kan worden, verwijs ik naar het stukje “epidemieën en homeopathie” en een pdf met een historisch overzicht over epidemieën en homeopathie. Hier volgen twee recente publicaties betreffende COVID-19 en homeopathie vooral ingaand op verbetering van symptoomanalyse voor een goede homeopathische behandeling tijdens de huidige pandemie.

1/ Data collectie tijdens de COVID19 pandemie
De Nederlandse homeopathisch arts Lex Rutten, internationaal ondersteund door groep van dertien collega’s heeft een onderzoek gedaan naar de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van COVID-19 symptomen voor de keus van homeopathisch geneesmiddelen. Internationaal werden gegevens verzameld van succesvol behandelde COVID19 patiënten. De gegevens werden geselecteerd op bruikbaarheid en betrouwbaarheid en middels moderne statistische techniek (Bayesiaanse statistiek) werden gegevens van 161 (inmiddels meer dan 500) casus geanalyseerd. Op deze manier kan van gebruikte symptoom de Likelyhood-ratio (LR) worden berekend, een maat voor betrouwbaarheid van dat symptoom voor de geneesmiddelkeus.

Omdat veel rekentechniek nodig is bij deze methode werd een handige app ontwikkeld, die eenvoudig na een keuze uit 25 vaak voorkomende symptomen het meest passend geneesmiddel aangeeft. Is geen keus mogelijk dan geeft de app dit aan. Deze app werd getest aan de hand van een publicatie uit Hong Kong over 18 goed gedocumenteerde succesvol behandelde COVID19 patiënten. ( zie het tweede artikel uit Hong Kong). De app bleek zeer goed de in het artikel voorgeschreven geneesmiddelen te kunnen voorspellen. Met de tot nu toe gebruikelijke homeopathische methodiek konden dezelfde resultaten slechts met kennis van honderden symptomen bereikt worden.

Zo blijkt ook met dit onderzoek, dat de LR veel fijngevoeliger is om de geneesmiddelkeus op te baseren, dan het huidig repertorium. Zeker als we meer symptomen combineren waarvan de LR bepaald is, kan de betrouwbaarheid van geneesmiddelkeus precies aangegeven worden. Terwijl met huidige repertorium techniek vooral gezocht wordt naar zeer specifieke symptomen en zo een uitgebreide anamnese nodig is, blijkt de selectie van het geneesmiddel met de LR goed uit te voeren met algemene, veel voorkomende symptomen tijdens een epidemie. Een combinatie van 3-4 weinig specifieke symptomen leidt tot een betrouwbare geneesmiddelkeus. Veel minder symptomen zijn nodig en patiënten die geen specifieke symptomen vertonen zijn zo toch goed te behandelen. Deze gevonden uitkomst kan de homeopathische behandeling van COVID-19 verder ondersteunen naast de in de homeopathie gebruikelijke methode, namelijk geneesmiddelkeus op basis van specifieke en bijzondere symptomen.

Voor meer achtergrond zie homeopathie en Bayesiaanse statistiek.

2/ Homeopathische klinische verschijnselen van 18 patiënten bij de COVID-19 uitbraak in Hong Kong.
Ka Lun Aaron To en Yen Ying Yvonne Fok

Tijdschrift “Homeopathy”, published on line 2020-06-05

Beschrijving van observationele analyse van 18 gevallen COVID-19 behandeld in Hong Kong met homeopathie in voorjaar 2020 vaak als aanvullende therapie naast reguliere behandeling of TCM. De analyse word beschreven door per casus de voornaamste symptomen te benoemen, de repertorisatie te vermelden, de keuze bepalende symptomen en gekozen homeopathische geneesmiddelen. Het beloop na het gegeven middel wordt per geval beschreven. Van de achttien goed reagerende gevallen waren er: 4 Bryonia, 12 Gelsemium sempervirens, 1 Arsenicum album en 1 Eupatorium perfoliatum. Het viel de behandelaars op dat de symptomen duidelijk en karakteristiek waren bij de patiënten. Het ging niet om zware, ernstige ziektegevallen en de aantallen waren beperkt.

Volledige artikel link

Share This