Behandeling acute en chronische aandoeningen

  • Acute ziekten

Onder acute aandoeningen worden ziekten gerekend die van beperkte duur zijn. Tot acute ziekten worden bijvoorbeeld pneumonie (longontsteking), een influenza (griep) en een faryngitis (keelontsteking) gerekend. Ook een trauma hoort tot de acute ziekten.

  • Epidemieën

Bijzondere vormen van acute ziekten zijn epidemieën.
Werkwijze bij epidemie: Bij een epidemie verzamelt de homeopathisch  behandelaar de kenmerkende symptomen van meerdere gevallen van die epidemie, voegt ze samen tot een beeld en kiest aan de hand van deze symptomen een beperkt aantal geneesmiddelen. Deze worden dan vrij eenvoudig aan de desbetreffende groep patiënten voorgeschreven op geleide van kenmerkende klachten. Een andere gebruikte methode is het voorschrijven van een nosode passend bij de ziekteverwekker. Nosoden zijn homeopathische, dus gepotentieërde, bereidingen van ziekteproducten of van de ziekte verwekker.

Download pdf: “Epidemie en homeopathie, ervaringen uit het verleden”.

  • Chronische ziekten

Chronische ziekten zijn aandoeningen die van lange duur zijn en geen spontaan herstel te zien geven. Deze aandoeningen graven zich steeds dieper in in het organisme. Ze laten vaak wel rustiger fases zien waarin er weinig tot geen klachten zijn, maar de klachten zullen telkens opnieuw opvlammen. Chronische aandoeningen veranderen op den duur van aard en karakter. Men kan zeggen dat een chronische ziekte een diepe basale ontregeling is van het herstelmechanisme van het organisme. Hahnemann gebruikte hiervoor de term “miasma”. Een chronische ziekte kan ontstaan door het niet goed herstellen van een acute aandoening, hetzij door verkeerde medicatie, hetzij door te weinig rust of complicaties. Voorbeelden van chronische ziekten zijn reumatoïde artritis (gewrichtsreuma), ziekte van Parkinson, COPD (luchtwegaandoeningen) en diabetes mellitus (suikerziekte).
Recidiverende acute aandoeningen worden als een chronische ziekte beschouwd. Voorbeelden hiervan zijn: recidiverende luchtweginfecties, recidiverende-urineweginfecties, maar ook periodieke hoofdpijnen, zoals migraine.

Behandeling

Dit onderscheid tussen acute en chronisch aandoeningen is van belang voor de homeopathische behandeling. Bij de behandeling van acute ziektebeelden richt men zich vooral op de symptomen van het acute beeld, de symptomen die recent zijn ontstaan. Dit kunnen symptomen zijn van een bepaald orgaan, zoals pijn bij oorontsteking, of van algemene aard, zoals koorts. Ook symptomen van geestelijke aard, zoals angst of prikkelbaarheid, die zijn opgetreden tijdens het acute ziektebeeld, zijn van belang.
Bij de behandeling van chronische ziekten, zoals eerder beschreven, wordt naar het hele beeld gekeken van de gehele patiënt, waarbij ook symptomen uit het verleden een rol kunnen spelen.

Share This