Anamnese

Anamnese  in de homeopathie. Het doel van de anamnese in de homeopathie is een zo zuiver mogelijk beeld te krijgen van de symptomen van de patiënt om zo tot het best passend homeopathisch geneesmiddel te komen. Bij acute aandoeningen wordt op grond van de aanwezige symptomen rond het ontstaan van de aandoening een homeopathisch geneesmiddel gekozen.Bij chronische aandoeningen worden naast de dan bestaande klachten met hun verloop ook persoonlijke algemene kenmerken (temperatuur gevoeligheid, voedingsvoorkeuren etc.), psychische eigenschappen (karakter) en levensloop in beschouwing genomen. Met name wordt veel aandacht besteed aan de achtergrond waartegen de klachten ontstaan zijn. Het goed uitdiepen van de anamnese vraagt veel tijd en kan bij een eerste consult een uur of langer nemen.

Zie website: anamnese en onderzoek.