Geneesmiddelkeus

De homeopathische geneesmiddelkeus vindt plaats volgens het similia-principe. De behandelaar kan op grond van materia medica kennis direct het geneesmiddel herkennen. Soms is dat niet direct mogelijk en zal men met gebruik van een homeopathisch repertorium een analyse moeten maken van de aanwezige symptomen van de patiënt om tot een adequate geneesmiddelkeus te komen. Deze techniek wordt repertoriseren genoemd.

Zie website: geneesmiddelkeus

Synoniemen:
repertoriseren