Kosten van een homeopathische behandeling

De kosten van de behandeling zitten vooral in de tijd die uw homeopathisch behandelaar aan u besteedt. U hoeft geen eigen risico te betalen. Het vraagt veel tijd om alle gegevens te verzamelen (zie het eerste consult en vervolgconsult), dus zullen de kosten van homeopathische consulten beduidend hoger zijn dan het korte huisartsconsult van meestal 10 minuten. Het is gebruikelijk dat een eerste consult in het algemeen 60-90 minuten duurt. Een vervolgconsult zal meestal 30-45 minuten in beslag nemen. De hoogte van de consultprijs verschilt per behandelaar. De tarieven zijn namelijk vrij en er mogen volgens de wet geen onderlinge prijsafspraken gemaakt worden. Soms worden telefonische consulten naar tijd in rekening gebracht.

De kosten worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering.

Lees verder

Aanvullende verzekering

De kosten van een homeopathische behandeling worden meestal voor een deel vergoed vanuit de aanvullende verzekering van uw ziektekostenverzekering. Let op, want meestal is er een maximaal dagbedrag dat vergoed wordt. Gunstiger is het als een percentage van het consult wordt vergoed ongeacht de hoogte of als het gehele consult wordt vergoed met een maximum totaalbedrag voor een geheel jaar.

Lees verder