Klachtenregeling

Het kan zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling. Verstandig is het om dit eerst bij uw behandelaar aan te kaarten en te kijken of u samen tot een oplossing kunt komen.

Wanneer dit niet lukt dan kunt u uw klacht melden bij de beroepsvereniging waarbij uw behandelaar is aangesloten.

Klachten homeopathisch artsen AVIG

Wanneer het niet lukt om samen met uw homeopathisch arts een oplossing te vinden voor een gerezen conflict, dan kunt u een klacht neerleggen bij de AVIG. Deze klacht moet u eerst melden bij het secretariaat van de AVIG. Het secretariaat zal met u bespreken wat bij uw klacht de beste mogelijkheid van afhandeling is. Eenvoudige problemen kunnen soms door het secretariaat zelf opgelost worden. Meer ingewikkelde, ernstige klachten zullen ter beoordeling aan de klachtenfunctionarissen van de AVIG voorgelegd worden. Zij zullen zich uitgaande  van hoor- en wederhoor een beeld vormen van de klacht en op basis daarvan een voor beide partijen aanvaardbare oplossing voorstellen in de zin van bemiddeling of schikking.
Zo nodig verwijzen de klachtenfunctionarissen naar de interne tuchtcommissie van de AVIG of de IGZ (Inspectie voor de Gezondheidszorg).

Als deze afhandeling van de klachtenfunctionaris niet leidt tot een aanvaardbare oplossing, dan kunt u zich vervolgens wenden tot de geschilleninstantie SGCIG (Stichting Geschilleninstantie Complementaire en Integrale Geneeskunde). Deze instantie beoordeelt de situatie juridisch, is bevoegd een oordeel uit te spreken en een eventuele schadeclaim toe te wijzen.                                    

Klachten homeopathisch therapeuten

Voor klachten over therapeuten bestaat een hierop gelijkende regeling. U dient eerst contact op te nemen met de beroepsvereniging waar de desbetreffende therapeut bij is aangesloten. Zij kunnen u verwijzen naar een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Komt u niet tot een tevredenstemmende oplossing dan kan men een klachtenprocedure starten bij de Geschilleninstantie van het SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen)
Op de website van het SCAG kunt zien of de beroepsvereniging van de door u geraadpleegde therapeut bij deze organisatie is aangesloten.

Therapeuten zijn meestal niet BIG-geregistreerd; dan is er (nog) geen mogelijkheid bij het medisch tuchtcollege uw beklag te doen.

Wat kunt u zelf en wat dient u niet zelf te behandelen, grenzen.

Het is goed mogelijk thuis of op reis zelf homeopathie te gebruiken voor eenvoudige aandoeningen.

Dan is het eerst verstandig eens te kijken wat een reguliere huisarts in uw geval zou adviseren, kijk op www.thuisarts.nl voor goede informatie over de aandoening.

logo thuisarts

 

 

Wilt u homeopathische zelfzorg toepassen?

Hieronder staat een aantal richtlijnen, die aangeven of homeopathische medicatie door u zelf zonder bezwaar toegepast kan worden.

 • Ernstige acute klachten en klachten die langer dan weken aanhouden, moet u zeker nietzelf proberen te behandelen. Ga in zulke gevallen altijd naar een arts.
 • Voor behandeling van niet ernstige, meestal acute aandoeningen bestaan op de markt homeopathische geneesmiddelen. Deze zijn te koop bij de apotheek of drogist. Te denken valt aan verkoudheden, beginnende griep, spierpijn en gevolgen van niet ernstige ongelukken, zoals kneuzingen en verstuikingen.
 • Wanneer u zichzelf behandelt, moet u zelf op uw grenzen letten: wanneer de klachten niet snel genoeg overgaan of verergeren bij gebruik van het middel, overleg dan met uw homeopathisch behandelaar of ga naar de huisarts of huisartsenpost.
 • Er heerst onder het publiek de mening dat homeopathie tijd nodig heeft en dat je dus lang door moet gaan met het innemen van het middel. Dit is niet waar voor acute klachten. Als u bij ongecompliceerde acute aandoeningen een juist middel neemt, dan kan de gunstige reactie en verbetering zich binnen minuten tot uren inzetten. Ga dus geen dagen achtereen door met zelfmedicatie als u niet snel resultaat ziet.

Homeopathische zelfzorg

Bezit ik de kennis en inzicht in de homeopathie om zelf een middel te kiezen en juist in te nemen? Het zelf kiezen van een homeopathische geneesmiddel is moeilijker geworden doordat de overheid besloten heeft om niet meer toe te staan op de verpakking te zetten waar het middel voor dient.

Er bestaan goede boeken en cursussen die u kunnen leren verantwoord uzelf of familieleden te behandelen voor eenvoudige klachten.

 

homeopathiewijzer

Bijvoorbeeld het gratis boekje van de KVHN, de homeopathiewijzer
Als u dat leuk vindt, verdiept u zich erin, maar houdt ook hier uw grenzen in het oog.

App homeopathie

Bijvoorbeeld de gratis te downloaden homeopathiewijzer-app

Op de website van de Vereniging Homeopathie kunt u ook informatie vinden over cursussen en lezingen voor patiënten.

Boek Frans Kusse, welk type bent u?

Wanneer u op consult gaat bij een homeopaat zal deze u het hemd van het lijf vragen. Hij zoekt aan de hand van een groot aantal vragen over zowel lichamelijke als psychische kenmerken naar uw zgn. homeopathische constitutiemiddel.

 • Bent u kouwelijk of warmbloedig?
 • Waar bent u bang voor?
 • Zit uw pijn meestal links of rechts?
 • Bent u extravert of verlegen?

Een of enkele homeopathische geneesmiddelen passen precies bij u en uw klachten. Uiteindelijk is ieder mens uniek, dus eigenlijk zouden er zo’n vier miljard homeopathische geneesmiddelen moeten zijn. Gelukkig is het toch mogelijk mensen in te delen naar typen. De 52 meest voorkomende geneesmiddeltypen heeft homeopathisch arts Frans Kusse in dit boekje beschreven.

Een aantal voorbeelden:

Pulsatilla Pratensis: Gezelligheid kent geen tijd

Calcium Carbonicum: Hoeksteen van de samenleving

Arsenicum Album: Je weet maar nooit waar je dat nog voor nodig hebt

Van bovenstaande voorbeeldtypes is de PDF te downloaden. Lees hier de inleiding van het boekje.

Vormen van homeopathie en afgrenzing

Als u leest over homeopathie of op internet sites bezoekt komt u vaak de term “klassieke homeopathie” tegen. Dit is een door homeopathische therapeuten gebruikte term om aan te geven dat ze werken volgens de oorspronkelijke homeopathie van Hahnemann. Omdat uit de toevoeging klassiek begrepen zou kunnen worden dat de homeopathie sindsdien heeft stilgestaan, wordt deze term op deze site niet gebruikt. De homeopathie heeft zich in de loop der jaren enorm ontwikkeld en daarom vinden wij de term “klassiek” verwarrend.

Minder gebruikte vormen van homeopathie zijn klinische homeopathie en complex-homeopathie. Via de links kunt u daar meer over lezen.

Homeopathie wordt door behandelaars wel gecombineerd met andere, niet homeopathische behandelwijzen. Bijvoorbeeld kunnen er soms kruiden (kruidengeneeskunde) of vitamines (voedingssupplementen) naast worden gegeven. Soms gebruikt een behandelaar een meetmethode of meetapparatuur. Hier op deze site gaan we daar niet verder op in. Het is wel goed om, voordat u een behandeling begint, hierover duidelijkheid te krijgen.

De homeopathie bestaat meer dan 200 jaar en is van de alternatieve behandelwijzen in Nederland een van de meest ingeburgerde. Dit houdt ook in dat de term veel wordt gebruikt, ook wanneer geen sprake is van homeopathie. Zo spreken mensen soms over “homeopathische steunzolen”. Op de pagina “Wat is homeopathie” kunt u lezen dat er bij steunzolen geen sprake kan zijn van homeopathie.

Homeopathie en occultisme

Vanuit christelijke kring wordt soms de vraag gesteld of men wel van homeopathie gebruik mag maken. Niet vanwege een gebrek aan werkzaamheid maar omdat het “occult” zou zijn. Er is hier echter sprake van angst en onbekendheid. In de homeopathische literatuur, de homeopathische farmacopee, wordt duidelijk omschreven van welke stoffen wordt uitgegaan bij de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel door een apotheek. Ook de bereiding via trapsgewijze verdunning van de uitgangsstof gepaard gaande met schudbewegingen of verwrijvingen is geheel gestandaardiseerd en na te lezen. Er wordt ten onrechte beweerd dat de bereiding plaats zou vinden bij bepaalde stand van maan of planeten, of onder het uitspreken van magische spreuken of gebeden. Hoe dit verdunnen en schudden tot werkzame geneesmiddelen kan leiden is een vraag waar de wetenschap nog een verklaring voor zoekt. Waarschijnlijk heeft het met informatie overdracht vanuit de oorspronkelijke stof op de oplossingen te maken. Het is een misvatting dat wat we nog niet weten, verdacht of occult te noemen.

Op een christelijke manier gezegd: er wordt gebruik gemaakt van de ingeschapen informatie en scheppingskracht die oorspronkelijk in elk element, mineraal, plant of dier aanwezig is. We gebruiken deze informatie voor herstel van een ziek organisme. Christenen beleven dat ze een dankbaar gebruik mogen maken van Gods wetten en dat ze daarmee zieken mogen helpen met respect en zorg.

Dr Erik Stolper, oud huisarts geeft vanuit zijn christelijke overtuiging zijn mening in de volgende tekst weer..

Hoe vind ik een homeopathisch behandelaar?

Vind hier een homeopathisch behandelaar:

Op deze website kunt alle bij de weergegeven beroepsverenigingen geregistreerde homeopathische behandelaars vinden. Wij zijn onafhankelijk en hebben geen commerciële belangen.

Advies, hoe vind ik een goede homeopathische behandelaar?

Een eenvoudige vraag, maar het antwoord is niet zo makkelijk te geven. Wat voor de ene patiënt een prettige en deskundige behandelaar is hoeft dat in de ogen van een ander niet te zijn. Er zijn wel een aantal punten te noemen waar u op kunt letten bij uw keus.

Als u op zoek gaat naar een homeopathische behandelaar dan is het goed wat tijd te steken in de voorbereiding. Verdiep u eerst eens in de principes van de homeopathie, bijvoorbeeld door de patiëntinformatie over homeopathie te lezen op deze website. Verder kan het helpen bij uw keus van te voren uzelf een aantal vragen te stellen, zoals wat uw verwachtingen zijn, wat u belangrijk vindt in het contact, bijvoorbeeld of u voorkeur heeft voor een arts of een homeopathisch therapeut, voor een man of een vrouw.

Vervolgens kunt u op de volgende manieren op zoek gaan.

 • Vraag allereerst naar ervaringen van anderen in uw eigen kring, bijvoorbeeld familie, vrienden en kennissen. Laat hen weten dat u op zoek bent naar een homeopathische behandelaar en vraag of zij ervaring hebben. Zo ja, probeer wat meer over de betreffende behandelaar te weten te komen Immers mond-tot-mondreclame is nog altijd de meest voorkomende manier waarop mensen van een behandelaar horen en vervolgens hun keus maken. Ook kunt u via websites zoals deze, adressen in uw eigen omgeving vinden van homeopathische behandelaars.
 • Bekijk websites van een aantal behandelaars en hun praktijken, dit kan erg behulpzaam zijn. Een website is al een eerste visitekaartje van de praktijk en geeft vaak al een goed beeld van de soort praktijk, de behandelaar en de professionele uitstraling.
  Belangrijke punten waar u op kunt letten zijn:
  • Welke therapieën worden aangeboden? Worden er naast homeopathie ook andere behandelmethoden gebruikt? Zoekt u dat of juist niet?
  • Als het om homeopathie gaat, wordt dan een enkelvoudig middel op de persoon gekozen of meer middelen tegelijk of complexmiddelen voorgeschreven? Worden er ook voedingssupplementen voorgeschreven en zoekt u dat? Hierbij dient u zich te realiseren dat het gebruik van voedingssupplementen meer kosten met zich mee brengt.
  • Heeft de behandelaar ervaring met de klachten waar u voor komt? Is er informatie over de behandelduur?
  • U kunt meestal informatie vinden over de persoon, de behandelaar zelf. Is de behandelaar arts of therapeut? Soms is een korte cv te vinden, hoe lang is de ervaring met homeopathie? Welke opleiding heeft iemand gehad?
  • Is de behandelaar lid van een beroepsorganisatie?  
  • Worden consultduur en consultkosten helder genoemd? Zijn er bijkomende kosten voor medicijnen of aanvullend onderzoek?
  • Hoe is de bereikbaarheid van de praktijk?
  • Is er een klachtenregeling?

   Over al deze zaken dient u duidelijke informatie te kunnen vinden. Mist u toch zaken of zijn er dingen niet duidelijk, schroom dan niet om de behandelaar te bellen en vragen te stellen. Ook het persoonlijk contact via de telefoon kan al een belangrijke eerste indruk geven van de persoon en de praktijk.
 • Als u zich verdiept in de homeopathie dan merkt u dat het vinden van een juist middel afhangt van de volledigheid van de informatie die op tafel komt. Dus een goed contact met de behandelaar is daarbij erg belangrijk. Wordt er naar u geluisterd? Voelt u een klik in het contact dat u heeft? Zou u bij deze persoon uw verhaal willen doen?
  Als u twijfelt, vraag dan of het mogelijk is een kort kennismakingsgesprek of intake te hebben.

Artsen voor homeopathie hebben eerst de universitaire opleiding tot arts gevolgd en hebben zodoende een gedegen kennis van gezondheid en ziekte. Na hun universitaire opleiding hebben zij een uitgebreide opleiding in de homeopathie genoten. Jaarlijks volgen zij nascholingen, zowel op het gebied van de homeopathie als regulier-medisch. Veel artsen voor homeopathie hebben ook als huisarts gewerkt. Tijdens het consult zullen homeopathisch artsen zowel een homeopathische als reguliere diagnose stellen, eventueel wordt lichamelijk onderzoek gedaan en aanvullend laboratorium onderzoek geadviseerd.

Homeopathisch therapeuten hebben een gedegen opleiding in de homeopathie gevolgd. Ook hebben zij onderricht gehad in het functioneren van het menselijk lichaam en ziekteleer. Jaarlijks scholen zij bij op het gebied van de homeopathie. (NVKH, NOKH)

Duurzaamheid

Homeopathie streeft net als andere vormen van Integrale Geneeskunde naar een duurzame geneeskunde. Het zelfherstellend vermogen staat hierbij centraal en de homeopathie activeert met een minimale prikkel het zelfherstel. Duurzamer kan bijna niet.

 • Omdat een homeopathisch geneesmiddel het zelfherstel aanzet, worden de geneesmiddelen ook minimaal herhaald. Als er tekenen zijn dat het organisme reageert op de therapie, kan afgewacht worden. Dus ook hier zijn minimale hoeveelheden geneesmiddel nodig. Het uiteindelijk doel is herstel van gezondheid, waarbij geen geneesmiddelen meer nodig zijn. Dus langdurige onderhoudsdoseringen zijn meestal niet nodig. Wel kan het tijdens een behandeling van chronische klachten nodig zijn verschillende geneesmiddelen na elkaar in te zetten.

De homeopathische geneesmiddelen:

 • Er is geen chemische industrie nodig om de homeopathische geneesmiddelen te bereiden. De grondstoffen voor de bereiding zijn voor het grootste deel van natuurlijke oorsprong. Meestal gaat het om uitgangsmateriaal dat zonder schade aan milieu of aan de natuur te verkrijgen is. Veel plantaardig materiaal wordt op duurzame, biologische manier gekweekt en voor gebruik volgens de richtlijnen van de Homeopathische farmacopee gecontroleerd. Dierlijk materiaal wordt in kleine hoeveelheden gewonnen meestal zonder schade aan het dier. Mineralen en chemische verbindingen zijn in minimale hoeveelheden nodig. Resten worden op verantwoorde manier vernietigd.
 • De homeopathische geneesmiddelen zijn voor het grootste deel van natuurlijke oorsprong. Dat wil niet zeggen dat ze oorspronkelijk niet toxisch kunnen zijn. Maar bij de bereiding van een homeopathisch geneesmiddel wordt uit een minimale hoeveelheid grondstof door middel van verdunnen en schudden ( of verwrijven) het uiteindelijke geneesmiddel bereid. Door deze bereiding bevatten de geneesmiddelen over het algemeen vanaf een D6 of C3 potentie geen toxische  bestanddelen meer. In de handel zijnde homeopathische potenties hoeven dan ook niet naar het chemisch afval.
 • Potentiëren (verdunnen en schudden) is een weinig vervuilende productiemethode. Reststoffen van de bereiding zoals water, suiker, alcohol en glaswerk, zijn nauwelijks vervuilende afvalstoffen en worden op verantwoorde manier vernietigd.
 • Naast de standaard afleveringshoeveelheid van de geneesmiddelen, die bijvoorbeeld VSM of Heel op de markt brengen, zijn op maat gemaakte kleinere hoeveelheden homeopathische geneesmiddelen te krijgen. U kunt daarvoor terecht bij een gespecialiseerde homeopathische apotheek. Naast de standaard hoeveelheid van 80 granules, zijn bv ook verpakkingen van 10 of 20 granules verkrijgbaar. Allemaal gericht op zo min mogelijk verspilling en een afgepaste dosering van het homeopathisch geneesmiddel.
Share This