Afleveringsvormen, dosering

Homeopathische geneesmiddelen voor inwendig gebruik worden geleverd in drie vormen:

 • Dilutie (druppels), dus een vloeibare vorm. Deze vorm bestaat uit een alcohol-water oplossing. Een homeopathische potentie in dilutie bevat ongeveer 50% alcohol, hetgeen de houdbaarheid waarborgt. Deze hoeveelheid alcohol maken diluties minder geschikt als toedieningsvorm bij kleine kinderen en zwangeren. Men kan druppels in water makkelijk oplossen en zo toedienen. Voor het gebruik dient men de oplossing te schudden.
 • Globuli, korrelvorm. De korrels, bestaand uit sacharose, worden gedrenkt met de gewenste potentie en worden gedroogd. De korrels zijn zo goed houdbaar en makkelijk te doseren, ook bij kinderen. Er bestaan korrels in verschillende grootte.
  – granuli: grote korrels (20 granuli per gram);
  – globuli: kleine korrels (100 globuli per gram).
  In principe kan alles wat in dilutie te verkrijgen is, ook in korrelvorm geleverd worden, behalve oertincturen.
 • Tabletten, geslagen uit de verwrijvingen met melksuiker. Ze zijn in principe bedoeld als doseervorm voor onoplosbare stoffen, maar in de praktijk worden ook oplosbare stoffen in tabletvorm voorgeschreven.

Men kan er van uitgaan dat de bereiding van de verschillende toedieningsvormen geen gevolg heeft voor de werking. Wel is de dosering soms wat anders.
Naast deze gepotentieerde geneesmiddelen bestaat er ook een kleine groep homeopathische preparaten voor uitwendig gebruik. Deze bevatten meestal 10% van een oertinctuur in een zalf- of geleibasis.

Voorbeelden hiervan zijn Arnicazalf of -gelei, Calendulatinctuur, Calendulazalf of -crème.

Voor uitgebreidere informatie over inname en toedieningsvormen zie:
https://www.hahnemann.nl/content/Bijsluiters_Algemeen.html

Dosering
Over dosering van lage potenties bestaat grote mate van overeenstemming:

 • D3-D6 meest 1-3 keer daags 1 dosis (= 5-10 globuli, 1-3 granuli, 5 druppels of 1-2 tabletten). Dit geldt ook voor C en K potenties.
 • D12, 12K en C12, meestal 1 keer daags 1 dosis (= 5-10 globuli, 1-3 granuli, 5 druppels of 1-2 tabletten).
 • Potenties D30, 30K, C30 worden op geleide van reactie gedoseerd. Dat kan variëren van 1 keer daags een dosis, tot een aantal keren per week. Ook een eenmalige dosis is hier gebruikelijk.

De dosering van hogere potenties en LM potenties varieert naar gelang de ervaring en inzichten van de homeopathische behandelaar. Meestal wordt een hoge C- en K-potentie op geleide van reacties herhaald, soms wordt ook één keer per 2-4 weken één dosis gegeven, soms wordt slechts een eenmalige dosis toegediend en afgewacht.
Dosering bij acute aandoeningen vindt individueel plaats naar de ervaring van de homeopathische behandelaar. Bij behandeling van acute aandoeningen wordt de dosis vaker herhaald.

Belangrijk is dat de inname tijdens de homeopathisch behandeling geregeld wordt geëvalueerd en de behandeling zo nodig wordt aangepast. Het is af te raden patiënten langere tijd op eigen initiatief door te laten gaan met de inname van een homeopathisch geneesmiddel.
Evaluatie van acute ziekte dient na uren of dagen plaats te vinden naar gelang de ernst van de aandoening. Bij chronische ziekten vindt evaluatie na 6-8 weken plaats, waarbij de afspraak wordt gemaakt bij verergeringen of nieuwe klachten eerder contact op te nemen.

Share This