Reacties

Reacties op een homeopathisch geneesmiddel. Om te kunnen bepalen of het homeopathische geneesmiddel een gunstige uitwering heeft, dienen we de ontstane reacties op het gegeven middel te beoordelen. Die kunnen variëren van een beginverergering, het opkomen van oude klachten (die doorgaans weer verdwijnen), het ontstaan van nieuwe klachten (zelden), een tijdelijke of blijvende verbetering tot algehele genezing. Aan de patiënt wordt gevraagd de veranderingen, zowel positieve als negatieve, bij te houden en eventueel aantekeningen te maken. Tijdens een vervolgconsult, meestal na 6-8 weken, worden de  reacties doorgenomen en bepaald of er met het gegeven homeopathisch geneesmiddel wordt doorgegaan, of een ander meer passend middel wordt gekozen.

Zie website: beoordeling reacties