chronische ziekten

Chronische ziekten zijn aandoeningen die van lange duur zijn en geen spontaan herstel te zien geven. Deze aandoeningen graven zich steeds dieper in in het organisme. Ze laten vaak wel rustiger fases zien waarin er weinig tot geen klachten zijn, maar de klachten zullen telkens opnieuw opvlammen. Chronische aandoeningen veranderen op den duur van aard en karakter. Men kan zeggen dat een chronische ziekte een diepe basale ontregeling is van het herstelmechanisme van het organisme. Hahnemann gebruikte hiervoor de term “miasma”. Een chronische ziekte kan ontstaan door het niet goed herstellen van een acute aandoening, hetzij door verkeerde medicatie, hetzij door te weinig rust of complicaties. Voorbeelden van chronische ziekten zijn reumatoïde artritis (gewrichtsreuma), ziekte van Parkinson, COPD (luchtwegaandoeningen) en diabetes mellitus (suikerziekte).

WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly