Fundamenteel onderzoek

WissHom rapport: Fundamenteel onderzoek, S. Baumgartner (2016).

WissHom rapport: Wat zegt de wetenschap, Fundamenteel onderzoek (2021)

Het fundamenteel onderzoek in de homeopathie houdt zich momenteel vooral bezig met twee belangrijke onderwerpen, namelijk het wetenschappelijk bewijs van het similia-principe en de werking van homeopathische hoogpotenties.

Conclusie Fundamenteel onderzoek

Het WissHom rapport uit 2021 geeft de volgende eindconclusie: In de meer dan 1000 gespecialiseerde wetenschappelijke publicaties over fundamenteel homeopathisch onderzoek zijn er een aanzienlijk aantal studies van hoge kwaliteit die specifieke effecten van hoge potenties van homeopathische geneesmiddelen hebben waargenomen. Evenzo bestaan er publicaties waarin met succes onafhankelijk gerepliceerde experimentele modellen worden beschreven

Lees verder